Град Вижене като схема за устойчив транспорт с инвестиция от 3 милиарда рупии

Правителството на Одиша одобри схема с очакван разход от над 3 000 крор рупии, насочена към осигуряване на устойчив, достъпен и безопасен транспорт на пътници и стоки в целия щат. Схемата, наречена Locally Accessible Multi-modal Initiative, получи зелена светлина на заседание на кабинета, председателствано от главния министър Навийн Патнаик.

С помощта на тази инициатива правителството планира да създаде безпроблемна обществена транспортна мрежа в целия Одиша, свързваща селските съвети със столицата на щата. Целта е да се осигури надеждни и достъпни услуги за хората. Приоритет има осигуряването на равни възможности на жени, като безопасното пространство за транспорт ще насърчи активното им участие на пазара на труда. Групи за самопомощ „Мишън Шакти“ (Mission Shakti Self Help Groups – SHGs) ще бъдат задействани в различни оперативни и поддръжни дейности в рамките на блоковете.

Освен пътническия транспорт, схемата ще се фокусира и върху ефективния транспорт на селскостопански стоки от местата на производство до пазарите. Целта е облекчаване на транспорта на земеделски и прясно плодови продукти от производителите до близки пазарни места, „манди“ и търговски центрове.

Проектните разходи за първите три години на автобусна експлоатация в рамките на схемата се оценяват на около 3 178 крор рупии, започващи от 2023-24 г. Планирана е автобусна мрежа, свързваща всички селски съвети, блокови и окръжни столици, големи градове и икономически центрове в целия щат. Внедряването на схемата за обществен транспорт ще се извършва по фази, като ще бъдат разпределени около 1000 автобуса.

Схемата има срок от 10 години, който може да се удължи с още две години. Освен това кабинетът одобри предложения за модернизиране на Института „Силикон“ за технологии в Бхубанешвар и Националния институт за наука и технологии (NIST) в Берампур, които да бъдат превърнати в университети. Освен това беше одобрена и Политиката за доставки и закупуване на хранителни продукти за жътвената сезона на 2023-24 г., като се гарантира закупуването на 79 лака метрични тона ориз.

Тази схема демонстрира ангажимента на правителството на Одиша към подобряване на транспортната инфраструктура и насърчаване на устойчивото развитие в целия щат. Очаква се тя да окаже значително въздействие върху средствата за препитание на хората, осигурявайки по-добра свързаност, особено за жените и селскостопанските общности.

Дефиниции:
– Грам панчаят: Местно самоуправление на селско ниво в селските райони на Индия.
– „Манди“: Пазар или търговско място, където се купуват и продават селскостопански продукти.
– Цена на минимална подкрепа (Minimum Support Price – MSP): Цената, на която правителството закупува земеделска продукция от фермерите, за да им гарантира справедлив доход от техните реколти.

Източници:
– [Източник 1]

By