Значимостта на институционалната собственост в Intuitive Surgical

Институционалната собственост играе значителна роля на фондовия пазар и може да има съществено влияние върху котировката на акциите на една компания. Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG) е пример за компания с голям дял, притежаван от институции. Това прави цената на акциите му уязвима спрямо търговските решения на тези институционални инвеститори.

Според последните данни, институциите притежават 86% от Intuitive Surgical, като топ 23 акционери притежават 51% от компанията. Този равен дял на институционалната собственост означава, че търговските решения на групата са от съществено значение за потенциалния ръст или спад на акциите.

Институционалните инвеститори, като мутуални фондове, пенсионни фондове и хедж фондове, разполагат със значителни суми капитал. В резултат на това техните търговски движения често получават много внимание от малки или индивидуални инвеститори. Да имаш значителен дял от институционален капитал, инвестиран в компанията, се смята за желателно качество.

Въпреки това, съществуват рискове, свързани с висока институционална собственост. Ако няколко институции притежават акция, винаги съществува възможност за „сгъстената търговия“. Това означава, че ако търговската сделка се провали, тези институции може да се състезават за бърза продажба на акциите, което води до значителен спад в цената.

Най-големият акционер на Intuitive Surgical е The Vanguard Group, Inc., който притежава 8,4% от акциите. Вторият и третият по големина акционер притежават приблизително 8,4% и 5,4% от акциите, съответно. Това разпределение на собствеността предотвратява единичен акционер да притежава повечинната част от компанията.

Докато изучаването на институционалната собственост е от съществено значение, също така е важно да се вземат под внимание препоръките и прогнозите на анализаторите, за да се получи по-дълбоко разбиране за очакванията за ръст на акциите. Анализаторското покритие за Intuitive Surgical е обширно, което улеснява изследването на прогнозирания ръст.

Собствеността на вътрешните лица е още един фактор, който следва да се вземе под внимание. Вътрешните лица, като членове на управителния съвет и мениджърите на високо ниво, могат да предоставят ценни прозрения за посоката, в която се движи компанията. В случая с Intuitive Surgical, вътрешните лица притежават по-малко от 1% от компанията. Въпреки това те притежават акции на стойност 514 милиона долара, което указва на значителна инвестиция.

Освен институционалната и вътрешната собственост, обществеността, включително малките инвеститори, притежава 13% от Intuitive Surgical. Въпреки че тази група може да няма власт да взема решения, те все още могат да влияят върху компанията чрез своите действия и мнения.

В заключение, институционалната собственост в Intuitive Surgical е значителна и може да има значително влияние върху цената на акциите. Въпреки че това е индикатор за доверие и потенциален ръст, съществуват и рискове, свързани с висока институционална собственост. Важно е да се вземат под внимание различни фактори, като прогнозите на анализаторите, вътрешната собственост и общественото мнение, за да се получи цялостно разбиране за представянето и потенциала на една компания.

Източници:
– Simply Wall St

By