Изследване на дивидентния приход, доходност, растеж и бъдещи перспективи на Whitestone REIT

Whitestone REIT (NYSE:WSR) скоро обяви дивидент от $0.04 на акция, който ще се изплати на 14 ноември 2023 г., със срок без право на дивидент от 1 ноември 2023 г. Докато инвеститорите с нетърпение чакат тази предстояща плащане, е от съществено значение да се изследва дивидентната история, доходността и растежните темпове на Whitestone REIT, за да се оцени дългосрочната му устойчивост.

Whitestone REIT е имотно инвестиционно дружество (REIT), което се специализира в притежаването и управлението на комерсиални имоти в културно разнообразни пазари в големите градски райони. Техният портфейл включва търговски и офисни/флекс имоти, разположени на места, благоприятни за бизнес, около Остин, Чикаго, Далас-Форт Уърт, Хюстън, Финикс и Сан Антонио. Компанията генерира приходи основно от наемни доходи.

Whitestone REIT поддържа постоянен запис за изплащане на дивиденти от 2010 г., като в момента разпределят дивиденти на месечна основа. Докато годишният темп на растеж на дивидентите през последните три години е -25.50%, за период от пет години този темп се увеличава до -20.70% годишно. През последното десетилетие годишният темп на растеж на дивидентите на Whitestone REIT е -9.20% на акция. Базирано на тези данни, доходността за петгодишен период на Whitestone REIT се оценява на около 1.55%.

За да се определи устойчивостта на дивидента, е от съществено значение да се оцени съотношението на дивидентите и печелившата способност на компанията. Съгласно последните данни към 30 юни 2023 г., съотношението на дивидента към печалбата на Whitestone REIT е 0.62, което подсказва, че те задържат значителна част от печалбите за бъдещ растеж и непредвидени обстоятелства. Освен това компанията се класира на 7-мо място от 10 за печалбата си, което показва положително представяне на печалбите спрямо конкурентите си.

Като погледнем към бъдещето, растежната класификация на Whitestone REIT от 7 от 10 подсказва благоприятна траектория на растежа спрямо конкурентите. Въпреки че техният годишен темп на растеж на приходите от -0.70% на година от средно свиква се сравнява с около 60.7% от глобалните конкуренти, техният годишен темп на растеж на печалбите от около 8.20% на година от свиква се сравнява с около 40.79% от глобалните конкуренти. Най-накрая, техният петгодишен темп на растеж на EBITDA от 5.60% отстъпва спрямо около 44.79% от глобалните конкуренти.

Въпреки че постоянната история на плащане на дивиденти на Whitestone REIT, добрата дивидентна доходност и положителното класиране за печалбата са положителни показатели, инвеститорите трябва внимателно да наблюдават отрицателния темп на растеж на дивидентите и неизпълнението им при растежа на приходите и печалбите спрямо глобалната конкуренция. Като следват внимателно тези показатели, инвеститорите могат да вземат информирани решения относно включването на Whitestone REIT в своите портфейли за инвестиции.

Източници:
– GuruFocus (www.gurufocus.com)