Categories
NASDAQ News

Очаква се пазарна волатилност при спадане на цените на златото и укрепване на долара

Цените на златото намаляха поради нарастващите доходности на щатските облигации и укрепването на долара. Въпреки това валутните двойки EUR/USD и GBP/USD успяха да се задържат над важните технически нива.

В отговор на нарастващите доходности на облигациите, цените на златото се оттеглиха миналата седмица. Въпреки потенциалния негативен ефект върху рисковите активи, американските акции като S&P 500 и Nasdaq 100 показаха силен ръст и завършиха на нови рекордни нива.

За бъдещето трейдърите трябва да се подготвят за возможно нарастване на волатилността, като се очаква високоуспешно събитие в икономическия календар на Съединените щати. Публикуването на данните за инфлацията за януари се очаква да предизвика небезпечни пазарни условия и драстични колебания в цените на различни активи.

Ако се получи по-силен от очакванията доклад за консумативния индекс на Съединените щати (CPI), това може да оказе положително въздействие върху доходността на Съединените щати и долара, но може да има отрицателен ефект върху акциите и цените на златото. От друга страна, ако данните за инфлацията разочароват, по-ниски доходности и по-слаб долар могат да подкрепят акциите и благородни метали в краткосрочен план.

За да получите по-добър преглед на перспективите за златото и долара, свалете нашите безплатни търговски прогнози за първото тримесечие. Тези доклади предлагат ценна анализ на фундаменталните и техническите фактори, които могат да повлияят на финансовите пазари и да доведат до потенциална волатилност в бъдещите търговски сесии.

Заключително, очаква се пазарна волатилност при спадане на цените на златото и укрепване на долара. Трейдърите трябва внимателно да следят предстоящия доклад за инфлацията на Съединените щати за възможни въздействия върху различните активи.

ЧЗВ:
1. Защо цените на златото са намалели?
Цените на златото са се понижили поради нарастващите доходности на щатските облигации и укрепването на долара.

2. Да са били засегнати валутните двойки EUR/USD и GBP/USD от това понижение?
Въпреки намалението на цените на златото, валутните двойки EUR/USD и GBP/USD успяват да се задържат над важните технически нива.

3. Какъв е бил растежът на американските акции в условията на нарастващите доходности на облигациите?
Американските акции като S&P 500 и Nasdaq 100 показаха силен ръст и завършиха на нови рекордни нива.

4. Какво събитие се очаква да предизвика вълнение?
Публикуването на данни за инфлацията през януари в икономическия календар на Съединените щати се очаква да предизвика небезопасни пазарни условия и драстични колебания в цените на различни активи.

5. Как може да повлияе докладът за индекса на потребителските цени на Съединените щати (CPI) върху различни активи?
По-силен от очаквания доклад за CPI може да оказе положително въздействие върху доходността на Съединените щати и долара, но може да има отрицателен ефект върху акциите и цените на златото. Обратно, разочароващи данни за инфлацията могат да подкрепят акциите и благородните метали в краткосрочен план.

6. Къде мога да намеря по-подробни прогнози за перспективите на златото и долара?
За да получите повече информация, можете да свалите безплатните ни търговски прогнози за първото тримесечие, които предлагат ценен анализ на фундаменталните и техническите фактори, които могат да повлияят на финансовите пазари.

Дефиниции:
– Доходности на щатските облигации: Това се отнася до доходността на щатските правителствени облигации, издадени от Департамента на казначейството на САЩ. Представлява лихвения процент, който инвеститорите получават по тези облигации.
– EUR/USD: Това е валутна двойка, която представлява обменния курс между еврото (EUR) и американския долар (USD).
– GBP/USD: Това е валутна двойка, която представлява обменния курс между британската лира (GBP) и американския долар (USD).
– S&P 500: Това е фондов пазарен индекс, който измерва представителството на 500 големи компании, включени в борсите в Съединените щати.
– Nasdaq 100: Това е фондов пазарен индекс, който включва 100-те най-големи компании, освен финансовите, включени в борсата Nasdaq.
– Индекс на потребителските цени (CPI): Това е мярка за средната промяна на цените на стоки и услуги, консумирани от домакинствата. Той е широко използван индикатор за инфлация.

Препоръчани връзки:
– Прогнози за цените на златото
– Прогнози за долара на Съединените щати
– Въздействие на инфлацията върху финансовите пазари