Categories
News

Почему пазарът на недвижими имоти в Мелбърн не се подчинява на очакванията

Мелбърн, като много други градове, подчинява своя пазар на недвижими имоти на законите за снабдяване и търсене. Въпреки това, той изглежда противоположно на очакванията за спад на цените на къщите през последните месеци във връзка със затягащия се пазар. Какво предизвиква тази уникална ситуация?

В противоречие на общоприетото мнение, Мелбърн фактически изпитва прекомерно снабдяване на жилища. Според данни от CoreLogic, през 2023 г. в Мелбърн бяха изложени на продажба над 90 000 нови обяви за недвижими имоти, в сравнение със само 81 203 продажби на жилища. Това прекомерно снабдяване е довело до спад в цените на покупките. Въпреки преживяването на изобилие от жилища, търсенето на наемни жилища остава високо, а празните становища са по-малко от 1%.

Един от факторите, които спомагат за високото търсене на наемни жилища, е забележителният прираст на новоселци в Мелбърн. Исторически градът поддържа около 30% от нето миграцията в Австралия и с рекордно ниво на миграция миналата година, търсенето на наемни жилища е нараснало. Освен това, държавната жилищна служба на Виктория, Homes Victoria, отбелязва увеличение от 4,7% в новите заявки за жилище поради бездомност.

Важно е да разпознаем разликата между пазара за покупка на жилища и нуждата от място за живеене. Докато промените в цените на покупките са силно променливи, наемите постоянно нарастват. Поради лихвените проценти и други фактори, хората не си позволяват да купуват и се насочват към наемния пазар, което довежда до по-голяма конкуренция и повишаване на цените на наемите.

Прогнозите на експертите показват, че лихвените проценти ще намалеят през втората половина на годината, което може да увеличи търсенето на пазара на недвижими имоти. По-ниските лихвени проценти могат да привлекат повече купувачи, особено първи покупатели на жилище и наематели-собственици. Въпреки това, се предвижда, че търсенето на наемни жилища ще остане силно. Поради нарастването на наемите, разликата между наемните плащания и месечните вноски по ипотеката се смалява, което прави притежаването на собствен имот по-трудно за тези, които се стремят да се преместят от наемане на наем.

Въпреки че пазарът на недвижими имоти в Мелбърн може да противоречи на очакванията, важно е да се насочи внимание към кризата в областта на жилищата, като се гарантира постоянно снабдяване с обществени жилища. За тези, които не могат или избират да купуват, е от съществено значение да имат достъп до достъпни и сигурни наемни варианти.

В заключение, пазарът на недвижими имоти в Мелбърн изживява уникална ситуация с падащи цени на къщите въпреки наличието на изобилие от жилища. Това подчертава важността на разбирането на разликата между пазара за покупка на жилища и нуждата от място за живеене. С очакваното намаление на лихвените проценти, може да се наблюдава увеличение на търсенето на покупателите, но въпреки това се очаква да остане силно търсенето на наемни жилища. Решаването на кризата в областта на жилищата изисква постоянно снабдяване с обществени жилища, за да се гарантира адекватно настаняване за тези, които имат нужда от него.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)