Je akcie společnosti Meta Platforms (META) spravedlivě oceněná? Podrobná analýza

Společnost Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) nedávno zaznamenala denní zisk 2,2% a za posledních 3 měsíce vzrost o 6,93%. S Earnings Per Share (EPS) 8,58 se mohou investoři ptát, zda jsou akcie spravedlivě oceněné. Pro zodpovězení této otázky se podíváme na podrobnou analýzu.

Meta Platforms, největší online sociální síť na světě, se pyšní ohromujícím počtem 3,8 miliardy aktivních uživatelů měsíčně na své rodině aplikací. Ecosystem společnosti se skládá především z aplikace Facebook, Instagramu, Messengeru a WhatsApp. Přes 90% jejího celkového příjmu pochází z reklam, z čehož významná část je z USA a Kanady.

Aktuálně se akcie Meta Platforms obchodují za 306,82 USD za akcii, s tržní kapitalizací 789,50 miliard USD. Ve srovnání s hodnotou GF Value 338,13 USD se zdá, že akcie jsou podle ocenění GuruFocus spravedlivě oceněné.

GF Value je vlastní měření vnitřní hodnoty akcie, které zohledňuje historické obchodní násobky, odhady růstu a minulý výkon. Akcie Meta Platforms jsou považovány za spravedlivě oceněné, což naznačuje, že jejich dlouhodobý výnos pravděpodobně bude odpovídat růstovému tempu podnikání.

Před rozhodnutím o investicích je důležité zhodnotit finanční stabilitu společnosti. Meta Platforms má poměr hotovosti k dluhu horší než 71,53% společností v odvětví interaktivních médií, avšak stále si udržuje silné celkové finanční postavení s hodnocením 8 ze 10.

Rentabilita je dalším důležitým faktorem k zvážení. Meta Platforms byla v posledních 10 letech konzistentně zisková, s vysokou provozní marží, která předčí většinu společností v odvětví. Její trojletý průměrný roční růst příjmů 20,6% také překonává významnou část konkurence v odvětví.

Při dalším hodnocení rentability je návratnost investovaného kapitálu (ROIC) Meta Platforms vyšší než vážený průměrný náklad na kapitál (WACC). To naznačuje, že společnost generuje hotovost efektivněji než je očekáváno pro financování svých aktiv.

Závěrem lze říci, že akcie Meta Platforms jsou považovány za spravedlivě oceněné. Společnost má silné finanční podmínky, významnou ziskovost a nadprůměrný růst. Investoři hledající kvalitní společnosti by mohli zvážit investování do Meta Platforms.

By