Je nákup akcií společnosti Whirlpool za současné ceny výhodný?

Společnost Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) nedávno zažila významné fluktuace v hodnotě svých akcií na NYSE, když dosáhla maxima 158 amerických dolarů a klesla na 133 amerických dolarů. To vyvolává otázku, zda současná obchodní cena 138 amerických dolarů přesně odráží hodnotu této středně velké společnosti, nebo zda jsou akcie momentálně podhodnocené.

Podle modelu ocenění se zdá, že cena akcií společnosti Whirlpool je spravedlivá, a to zhruba o 5,3 % nižší než její vnitřní hodnota. To naznačuje, že nákup akcií za současnou cenu by byl rozumný. Nicméně, pokud je skutečná hodnota společnosti odhadována na 145,63 dolarů, nemusí existovat příliš velký potenciál pro zisk z nepřesného ocenění.

Volatilita ceny akcií společnosti Whirlpool také naznačuje možnost dalšího poklesu nebo růstu v budoucnosti. To podporuje její vysoký beta koeficient, který měří, jak moc se akcie pohybují ve vztahu k trhu. Proto by v budoucnu mohly být příležitosti k nákupu akcií za nižší cenu.

Z hlediska potenciálu růstu se očekává, že tržby společnosti Whirlpool budou v následujících letech relativně slabě růst, a to o 2,8 %. To naznačuje, že růst nemusí být v krátkodobém horizontu významným faktorem při rozhodování o nákupu.

Pro stávající akcionáře se zdá, že trh již zohlednil budoucí výhled společnosti Whirlpool, protože akcie se obchodují kolem spravedlivé hodnoty. Nicméně je důležité zvážit i další faktory, jako je historie týmu vedení, před rozhodnutím o investici.

Jako potenciální investor možná není optimální čas k nákupu akcií společnosti Whirlpool z důvodu spravedlivé hodnoty. Nicméně pozitivní výhled společnosti povzbuzuje další zkoumání dalších faktorů, jako je stabilita jejího finančního stavu, které by mohly být výhodné při využívání možných budoucích poklesů cen.

Je důležité si uvědomit, že analýza akcií zahrnuje zvážení spojených rizik. S tím na paměti je doporučeno se obeznámit s třemi varovnými signály před investicí do společnosti Whirlpool.

Zdroj: Simply Wall St

By