Ανάλυση αγοράς από τον Anil Singhvi: Ζώνες υποστήριξης και αγοράς για το Nifty και το Nifty Bank

Ο Anil Singhvi, ο Διευθυντής Εκδόσεων του Zee Business, παρέχει μια ανάλυση του συστήματος της αγοράς, επισημαίνοντας τις ζώνες υποστήριξης και αγοράς για το δείκτη Nifty και την τράπεζα Nifty. Προβλέπει ότι ο δείκτης Nifty θα βρει υποστήριξη σε επίπεδα μεταξύ 19.500 και 19.550, με μια ισχυρή ζώνη αγοράς μεταξύ 19.435 και 19.485. Με παρόμοιο τρόπο, αναμένεται να λάβει υποστήριξη στην τράπεζα Nifty σε επίπεδα μεταξύ 44.250 και 44.350, με μια ισχυρή ζώνη αγοράς μεταξύ 44.000 και 44.200.

Ο Singhvi υποδεικνύει ότι η παγκόσμια τάση είναι αρνητική και οι αισθήσεις των ξένων θεσμικών επενδυτών (FII) είναι επίσης αρνητικές. Ωστόσο, οι εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές (DII) εμφανίζουν θετική αντίληψη και η αγορά μελλοντικών και επιλογών (F&O) είναι ουδέτερη. Συνολικά, ο Singhvi βλέπει μια θετική τάση στην αγορά.

Ο Singhvi πιστεύει ότι η αγορά μπορεί να αντιμετωπίσει πίεση λόγω της δυναμότητας του δείκτη δολαρίου και των αποδόσεων ομολόγων. Ωστόσο, αναμένει υποστήριξη από ισχυρούς αριθμούς GST και την κατάργηση των τιμών του πετρελαίου. Συμβουλεύει τους εμπόρους να παραμείνουν επαγρυπνοι, καθώς θα υπάρχουν ευκαιρίες για ενέργεια και από τις δύο πλευρές της αγοράς.

Για το Nifty και την τράπεζα Nifty, ο Singhvi βλέπει ισχυρή υποστήριξη σε επίπεδα μεταξύ 19.250 και 19.350, και 43.600 και 43.800, αντίστοιχα. Αναμένει επίσης υψηλότερες περιοχές στα 19.700-19.800 και 45.800-46.000. Ωστόσο, μόνο τα κλείσιμα πάνω από τα 19.800 και τα 45.000 πρέπει να θεωρηθούν ένδειξη δύναμης, αντίστοιχα.

Ο Singhvi παρέχει προτάσεις για υφιστάμενες μακρές και σύντομες θέσεις, καθώς και νέες θέσεις στο Nifty και την τράπεζα Nifty. Προτείνει εύρη και πώληση με αντίστοιχα επίπεδα σταμάτησης απώλειας και στόχους.

Επιπλέον, ο Singhvi συζητάει για συγκεκριμένες μετοχές της ημέρας, όπως οι μελλοντικές της ONGC και οι μετοχές της εταιρείας TVS Motor, παρέχοντας προτάσεις για την εμπορία αυτών των μετοχών.

Τέλος, ο Singhvi μοιράζεται τις αντιλήψεις του σχετικά με το IPO της JSW Infra, συστήνοντάς το για λογικά κέρδη από καταχώριση και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αναμένει ότι οι μετοχές θα καταχωρηθούν στην περιοχή των 145-155 ρουπίες.

Συνολικά, η ανάλυση της αγοράς από τον Anil Singhvi παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις ζώνες υποστήριξης και αγοράς για το δείκτη Nifty και την τράπεζα Nifty, καθώς και προτάσεις για την εμπορία συγκεκριμένων μετοχών.

Πηγή: Zee Business

Από