Εσωτερική Πώληση: Ο Yoav Landman Πωλεί Μετοχές της JFrog Ltd

Ο Yoav Landman, ο Αντιπρόεδρος και Αρχιτέκτονας Τεχνολογίας της JFrog Ltd (NASDAQ:FROG), πρόσφατα πούλησε 12.352 μετοχές της εταιρείας. Αυτό αποτελεί μέρος μιας τάσης όπου ο Landman πούλησε συνολικά 451.569 μετοχές τον περασμένο χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπήρξαν αγορές από εσωτερικούς παράγοντες και έχουν πραγματοποιηθεί 63 πωλήσεις από εσωτερικούς παράγοντες για την JFrog Ltd τον περασμένο χρόνο, πράγμα που μπορεί να υποδεικνύει την αίσθηση των εσωτερικών παραγόντων σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.

Η JFrog Ltd είναι μια εταιρεία που παρέχει παγκόσμιες, υβριδικές και ασφαλείς λύσεις DevOps. Το κορυφαίο προϊόν της, η JFrog Platform, επιτρέπει στις οργανώσεις να διαχειρίζονται, να ασφαλίζουν και να διανέμουν περιεχόμενο binary κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες ανοικτού κώδικα, self-managed και SaaS σε μεγάλες πλατφόρμες νέφους, όπως AWS, Microsoft Azure και Google Cloud.

Η πρόσφατη πώληση μετοχών από τον Yoav Landman έγινε όταν η μετοχή της JFrog Ltd έσπασε στα $28.03 ανά μετοχή, με αποτέλεσμα να ανέλθει η αξία της εταιρείας στα $2.805 δισεκατομμύρια. Η μετοχή έχει ένα λόγο τιμής προς αξία GF-Value (GuruFocus Value) ίσο με 0,76, υποδεικνύοντας πως είναι μετριοπαθώς υποτιμημένη με βάση την GuruFocus αξία των $36.89.

Η GuruFocus αξία είναι μια εκτίμηση εσωτερικής αξίας που αναπτύχθηκε από την GuruFocus. Λαμβάνει υπόψη διάφορα ιστορικά πολλαπλάσια και εκτιμήσεις μελλοντικής απόδοσης για τον υπολογισμό της εσωτερικής αξίας της μετοχής. Η απόφαση του εσωτερικού παράγοντα να πουλήσει μετοχές μπορεί να οφείλεται στην πεποίθηση ότι η μετοχή δεν έχει τιμολογηθεί σωστά ή στην επιθυμία να πραγματοποιήσει κέρδη με την τρέχουσα τιμή.

Αν και η δραστηριότητα πώλησης από τον εσωτερικό παράγοντα προκαλεί ανησυχίες, η μετριοπαθής υποτίμηση της JFrog Ltd βασισμένη στην τιμή της GF Value υποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα για τους επενδυτές. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους επενδυτές να διεξάγουν τη δική τους έρευνα και να λάβουν υπόψη πολλούς παράγοντες πριν προβούν σε επενδυτικές αποφάσεις.

Πηγές: GuruFocus

By