Η BioticsAI παρουσιάζει μια βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη πλατφόρμα για την πρόληψη της λανθασμένης διάγνωσης εμφράκτωσης του εμβρύου

Η BioticsAI, μια startup, έχει αναπτύξει μια βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη πλατφόρμα που ενσωματώνεται σε μηχανές υπερήχων για την πρόληψη της λανθασμένης διάγνωσης εμφράκτωσης του εμβρύου. Η εταιρεία εργάζεται πάνω σε αυτήν τη λύση τα τελευταία δύο χρόνια και αποκαλύπτει το προϊόν της στο TechCrunch Disrupt’s Startup Battlefield.

Η πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε από τη BioticsAI, επεξεργάζεται όλες τις εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται κατά τη διάρκεια των υπέρηχων για την αναγνώριση και τον εντοπισμό εμφρακτώσεων του εμβρύου. Διασφαλίζει επίσης ότι οι υπερηχογραφήσεις πραγματοποιούνται σωστά και δημιουργεί αυτόματες αναφορές με βάση τις εξαγόμενες πληροφορίες.

Ένα από τα προβλήματα που η BioticsAI στοχεύει να επιλύσει είναι η έλλειψη ειδικευμένων γυναικολόγων σε πολλές χώρες. Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτόματη δημιουργία αναφορών, η πλατφόρμα επιτρέπει στους γιατρούς να πραγματοποιούν υπερηχογραφήσεις αποτελεσματικά, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τον συνολικό φόρτο εργασίας τους.

Η πλατφόρμα της BioticsAI αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία. Καταρχήν, μπορεί να ανιχνεύει ανεπαρκείς υπερηχογραφήσεις όταν ενσωματώνεται σε υπάρχοντα συστήματα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων (PACS) και ιατρικές συσκευές απεικόνισης. Δεύτερον, αναλύει εικόνες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές για να διασφαλίσει τη σωστή καταγραφή εικόνων του εμβρύου από όλες τις γωνίες. Τέλος, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τους γιατρούς στη διάγνωση εμφρακτώσεων του εμβρύου, με διακήρυξη ακρίβειας 96%.

Η BioticsAI έχει δημιουργήσει ένα πλήρες σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει πάνω από ένα εκατομμύριο προεγκυμοναϊκές εικόνες υπερηχογραφήσεων και συνεχίζει να αναζητά νέες ευκαιρίες εταιρικής συνεργασίας για τη βελτίωση της ακρίβειας του αλγορίθμου της. Δεν παρέχει άμεσα συμπεράσματα στους ασθενείς, αλλά επισημαίνει τυχόν ανωμαλίες στον ερμηνεύοντα γιατρό.

Η πλατφόρμα αυτόματης δημιουργίας αναφορών επίσης εξοικονομεί 15 λεπτά ανά ασθενή για τους γυναικολόγους. Η BioticsAI έχει ήδη συγκεντρώσει κεφάλαια από την Techstars Boston και από το προπροσωπικό πρόγραμμα επιλογής επιχειρήσεων της Blackbird Venture και έχει ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα και κλινικές μελέτες με οκτώ ιδρύματα.

Ενώ υπάρχουν και άλλες εταιρείες που εργάζονται πάνω στην ανάλυση υπερηχογραφήσεων, η BioticsAI διαφοροποιείται καθώς επικεντρώνεται κυρίως στις εξετάσεις ανωμαλιών του δευτέρου τριμήνου. Ωστόσο, εάν επιτύχει, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε παραπλήσιους τομείς όπως η γυναικολογία, η ουρολογία και η νεονατολογία, γίνοντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την αναπαραγωγική υγεία και πέρα από αυτήν.

By