Κατανόηση της αξιολόγησης της Lam Research: Μια Σφαιρική Ανάλυση

Η Lam Research Corp (NASDAQ: LRCX) πρόσφατα είχε ημερήσια απώλεια -5,08% και κέρδος 3 μηνών 0,68%. Με κέρδος ανά μετοχή (EPS) 33,14, προκύπτει η ερώτηση: είναι η μετοχή σωστά αξιολογημένη; Αυτό το άρθρο στοχεύει να προσφέρει μια σφαιρική ανάλυση της αξιολόγησης της Lam Research και να ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εξερευνήσουν την επόμενη οικονομική αξιολόγηση.

Η Lam Research είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται σε βασικά στάδια όπως η χάραξη, η απόθεση και οι αγορές καθαρισμού. Η εταιρεία πωλεί τα προϊόντα της παγκοσμίως σε κλειδαρχούσες πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Samsung Electronics, Micron, Intel, SK Hynix και Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Σε τιμή μετοχής $623,11 και GF Value $608, η Lam Research φαίνεται να είναι σωστά αξιολογημένη. Το GF Value είναι μια αποκλειστική μέτρηση της εσωτερικής αξίας μιας μετοχής, υπολογισμένη με βάση ιστορικούς πολλαπλασιαστές συναλλαγών, προηγούμενες επιδόσεις και αναμενόμενες εκτιμήσεις μελλοντικών επιδόσεων. Αν μια μετοχή βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα από το GF Value, θεωρείται υπερτιμημένη, ενώ αν βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα, μπορεί να υποδηλώνει υψηλότερα μελλοντικά κέρδη.

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική δύναμη, η Lam Research έχει λόγο μεταξύ ταμείου και χρέους 1,07, που υποδεικνύει μέτρια χρηματοοικονομική υγεία. Ωστόσο, η συνολική οικονομική της δύναμη είναι 8 στα 10, τονίζοντας μια ισχυρή οικονομική θέση.

Η εταιρεία έχει συνεχώς κερδοφόρα αποτελέσματα κατά τα τελευταία χρόνια, με ένα ισχυρό περιθώριο λειτουργίας 29,93%. Οι εσοδα της για το προηγούμενο έτος ήταν 17,40 δισεκατομμύρια δολάρια και ο EPS ήταν 33,14. Η κερδοφορία της Lam Research κατατάσσεται 10α/10, υποδηλώνοντας ισχυρή απόδοση.

Επιπλέον, η Lam Research έχει επιδείξει ανάπτυξη στα έσοδα και τα κέρδη της. Ο 3ετής μέσος όρος αύξησης των εσόδων της είναι καλύτερος από το 75,49% των εταιρειών στον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ ο 3ετής μέσος όρος αύξησης του EBITDA είναι καλύτερος από το 56,61%.

Συγκρίνοντας το κέρδος επένδυσης της εταιρείας (ROIC) με τον κόστος κεφαλαίου (WACC), το ROIC της Lam Research είναι υψηλότερο, στο 36,85 σε σύγκριση με το WACC του 13,92. Αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία δημιουργεί ρευστότητα με μεγαλύτερο ρυθμό από το κόστος χρηματοδότησης των περιουσιακών στοιχείων της.

Συμπερασματικά, η μετοχή της Lam Research φαίνεται να είναι σωστά αξιολογημένη, με ισχυρή οικονομική υγεία, κερδοφορία και ανάπτυξη. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για τον κλάδο των ημιαγωγών μπορεί να βρουν τη Lam Research μια ελκυστική επιλογή επένδυσης.

Πηγές:
– GuruFocus (www.gurufocus.com)

By