Arusaamine Select Medical Holdingsi riskidest ja võimalustest

Select Medical Holdings Corporation (NYSE:SEM) on ettevõte, mis tegeleb kriitiliste haiguste taastusravi haiglate, taastusravi haiglate, ambulatoorsete taastusravikliinikute ja töötervishoiukeskuste opereerimisega Ameerika Ühendriikides. Selle ettevõtte analüüsimisel on oluline arvestada võlgade kasutamisega kaasnevaid riske ja võimalusi.

Võlg võib olla ettevõtete jaoks kasulik vahend, kui neil on vaja kapitali investeerimiseks kasvu. Siiski, kui ettevõte ei suuda oma laenuandjatele tagasi maksta, võib see viia püsiva kapitalikadumiseni või isegi pankrotini. Select Medical Holdingsil oli juuni 2023. aasta seisuga umbes 3,78 miljardit dollarit võlga. Kuigi see võib tunduda murettekitav, on sellel ka sularahareserv suurusega 185,1 miljonit dollarit, mis tähendab netovõlga umbes 3,60 miljardit dollarit.

Ettevõtte bilanssi edasi analüüsides oli Select Medical Holdingsil vastavad kohustused kokku 5,02 miljardit dollarit, mis ületasid selle sularaha ja lähitulevikus laekuvaid summasid. See puudujääk ületab ettevõtte turukapitalisatsiooni ja tekitab muret tema võime osas võlgu tasuda ilma suure kapitali the Company võrdlusega.

Võla taseme analüüsimisel suhtes kasumiga on Select Medical Holdingsil kõrge netovõla ja teenitud intresside, maksude, amortisatsiooni ja kulumise (EBITDA) suhtarv 5,3. Selle intressikate on samuti nõrk, kuna EBIT on ainult 2,5 korda intressikuludest suurem. Need tegurid aitavad kaasa olulisele võlakoormusele ettevõtte jaoks.

Positiivse poole pealt on Select Medical Holdings kogenud 12% kasvu EBITis viimase aasta jooksul, mis aitab tal oma võlga käsitleda. Siiski on tema vaba rahavoog EBID suhtes nõrgem kui oodatud, mis võib takistada ettevõtte võlga tasaarveldamist.

Kuigi Select Medical Holdings opereerib kaitsealal tervishoiutööstuses, loob tema võlakasutus riske ettevõttele. Kui kõik läheb hästi, on olemas võimalus suuremateks tagasitulekuteks, kuid võlgade tõttu on ka suurenenud risk püsivaks kapitalikadudeks.

Kokkuvõttes on bilansi analüüsimine oluline võlakoormuse hindamisel, kuid tasub kaaluda ka muid bilansist väljaspool olevaid tegureid. Investorid peaksid olema teadlikud Select Medical Holdingsiga seotud riskidest ning jälgima ettevõtte võimekust võlga aja jooksul hallata.

By