Laenu ja riski tähtsus: lähem pilk Automatic Data Processing Inc.-le

Investeeringu riski hindamisel on oluline arvestada mitte ainult hindade volatiilsust, vaid ka võimalust püsivaks kapitalikaotuseks. Berkshire Hathaway toetatud investeerimisfondijuhi Li Lu sõnul on laen ettevõtte riski määramisel oluline tegur. Kui ettevõte ei suuda oma kohustusi täita, kas siis vaba rahavoogude või kapitali kaasamise teel, võib see viia pankroti või aktsionäride omakapitali lahjendamiseni.

Nagu paljud teised ettevõtted, kasutab ka Automatic Data Processing Inc. (ADP) laenu osana oma finantsstrateegiast. Oluline küsimus on, kui suurt riski see laen tekitab. Laenu osas on oluline vaadata nii rahavoogude kui ka laenu mahte koos.

Juuni 2023. aasta seisuga oli ADP-l 3,10 miljardit dollarit võlga, mis jäi üsna muutumatuks eelmise aastaga võrreldes. Kuid ettevõttel oli ka 2,10 miljardit dollarit sularaha, mis tähendas netovõlga 997,4 miljonit dollarit. Kuigi ettevõttel on olulised kohustused summas 42,8 miljardit dollarit järgmise aasta jooksul ja 4,69 miljardit dollarit pärast seda, omab ta ka 2,10 miljardit dollarit sularaha ja 3,01 miljardit dollarit lühiajalisi nõudeid.

102,3 miljardi dollarilise turuväärtusega suudaks ADP vajadusel oma bilanssi tugevdada kapitali kaasamisega. Lisaks on ettevõtte netovõlg vaid 0,20 korda selle tulud enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) ning selle EBIT katab intressikulud 43,9 korda üle. Need näitajad viitavad sellele, et ADP ei ole oma laenude tõttu oluliselt ohustatud. Ettevõte on viimase aasta jooksul näinud ka 19% EBIT kasvu, mis tugevdab veelgi tema võimet võlga hallata.

Kuigi bilanss on laenu analüüsimisel oluline, määrab ettevõtte tulevane kasumlikkus lõpuks ADP võime oma bilanssi aja jooksul tugevdada. Ettevõtte vaba rahavoog, mis on viimase kolme aasta jooksul moodustanud 74% tema EBIT-st, paneb ta soodsasse olukorda võla vähendamiseks vajadusel.

Kokkuvõttes tundub, et ADP laenukasutus on mõistlik ega tekita märkimisväärseid muresid. Mõistlik võimendus võib suurendada omakapitali tootlust ning ettevõtte intressikate ja netovõlg EBITDA suhted toetavad seda vaatenurka. Investoreid, kes eelistavad võlakoormaga aktsiaid, võiks huvitada netosularahakasvu aktsiad. Siiski on oluline teha enne investeerimisotsuste langetamist põhjalik uurimus ja analüüs.

Allikad: Simply Wall St

By