Categories
AI News

UK valitsusele kutsuti üles aktsiademaksu kaotama, et elavdada aktsiaturgu

Teostatud Peel Hunti analüüs näitab, et aktsiademaksu kaotamine võiks suurel määral mõjutada Inglismaa vaevlevat aktsiaturgu. Peel Hunt ennustab, et selline samm tooks kaasa suurenenud investeeringute sissevoolu ja julgustaks rohkem ettevõtteid Londonis noteerima.

Peel Hunti analüütik Charles Halli sõnul kehtestab Suurbritannia praegu ühe kõrgema taseme aktsiate tehingutele maksu, tehes aktsiademaksust “kahjuliku maksu”, mis mõjub negatiivselt Inglismaa aktsiaturgudele. Kuigi Suurbritannias kehtestatakse 0,5% suurune aktsiademaks, ei kehtesta USA, Saksamaa ja Austraalia kauplemissaalinad sellist maksu.

Hall väidab, et kryptoraha, ETF-id, erinevuselepingud ja hajutatud panustamise tehingud vabastamine aktsiademaksust kurnab omakorda likviidsust aktsiatest ning soosib neid alternatiivseid instrumente. Ta soovitab, et aktsiademaksu kaotamine peaks olema osa seeria reformidest, mille eesmärgiks on taaselustada Suurbritannia kapitaliturud. Hall usub, et kuigi lühiajaline mõju oleks maksutulude vähenemine, tooks see lõpuks kaasa suurendatud majandustegevuse ja suurendaks maksulaekumist teistest allikatest.

Peel Hunti analüüs näitab, et 10% nõudluse suurenemine Suurbritannia aktsiate järele lisaks 250 miljardit naela (315 miljardit dollarit) väärtust kodumaisel turul, mis kasuks kohalikele aktsionäridele. Lisaks aktsiademaksu kaotamisele muudaks selle Londoni atraktiivsemaks ettevõtete noteerimise sihtkohaks ning tugevdaks Suurbritannia aktsiate atraktiivsust pensionifondidele.

Oluline on siiski märkida, et aktsiademaks tõi eelmisel aastal Suurbritannia valitsusele sisse 3,3 miljardit naela mis moodustab vaid 0,3% kogu Suurbritannia maksutulust. Siiski, arvestades investeerijate rekordilist 28,8 miljardi dollari väljavõttu Suurbritannia investeerimisfondidest 2023. aastal ning kohalike pensionifondide portfellide mitmekesistumist eemal Suurbritannias loetletud aktsiatest, suureneb surve Rahandusminister Jeremy Huntile tegutseda, et tugevdada Suurbritannia aktsiaturgu.

Üks kaalumisel olev ettepanek on maksuvaba säästukonto, tuntud kui Briti ISK, kasutuselevõtt, et julgustada investeerimist kodumaistesse aktsiatesse. Hall soovitab, et sellised algatused nagu Briti ISK koos aktsiademaksu reformiga võiksid olla kasulikud. Ta pakub välja sihikindla lähenemisviisi, näiteks aktsiademaksu kaotamine väikese ja keskmise turuväärtusega aktsiatele, samal ajal märkimisväärselt vähendades seda suuremate ettevõtete puhul.

Kokkuvõttes peetakse aktsiademaksu kaotamist oluliseks sammuks Suurbritannia nõrgenenud aktsiaturu taaselustamisel. Kuigi maksutuluga seotud kaalutlusi on, ei saa alahinnata sellise sammu potentsiaalseid eeliseid, nagu investeeringute meelitamine, noteeringute julgustamine ja Suurbritannia aktsiate atraktiivsuse parandamine. Valitsus peab neid tegureid hoolikalt kaaluma, kui uurib strateegiaid Suurbritannia aktsiaturu edendamiseks ja investori usalduse taastamiseks.