دسته‌ها
News NYSE

بررسی تازه‌ای درباره ارزش گروه جنوبی (NYSE: SO)

وقتی قصد تعیین ارزش واقعی یک شرکت را دارید، مهم است که جریانات نقدی آینده آن را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را با تخفیف به ارزش فعلی آنها برسانید. همین کار را ما برای گروه جنوبی (SO) با استفاده از مدل جریان نقدی تخفیف‌داده‌شده (DCF) انجام خواهیم داد.

برای تخمین جریانات نقدی، ما از یک مدل 2 مرحله‌ای استفاده می‌کنیم. در مرحله اول، ما جریانات نقدی برای ده سال آینده را پیش‌بینی می‌کنیم، با استفاده از برآوردهای تحلیلگران یا استنباط از ارقام قبلی. ما ادراک داریم که رشد تا حدی با گذشت زمان کاهش پیدا می‌کند، بنابراین در پیش‌بینی‌هایمان به آن توجه می‌کنیم.

با تخفیف مجموع این جریانات نقدی آینده با نرخ تخفیف 6.0٪، به ارزش فعلی تخمینی 190 میلیارد دلار می‌رسیم. علاوه براین، ما ارزش پایانی را نیز محاسبه می‌کنیم که جریان نقدی کسب‌وکار را فراتر از مرحله اول در نظر می‌گیرد. با استفاده از یک نرخ رشد بسیار محافظه‌کارانه براساس میانگین 5ساله درآمد باند دولت (2.3٪)، ما ارزش پایانی را 136 میلیارد دلار محاسبه می‌کنیم.

با ترکیب ارزش فعلی جریانات نقدی آینده و ارزش پایانی، به ارزش سرمایه مالکیت کلی (اکوئیتی) 96 میلیارد دلار می‌رسیم. با تقسیم این مقدار بر تعداد سهام در حال عرضه و در نظر گرفتن قیمت فعلی سهام 68.31 دلار، می‌توانیم نتیجه بگیریم که گروه جنوبی تقریباً 22٪ کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده است.

با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که مدل‌های ارزشیابی محدودیت‌ها و عدم قطعیت‌های خود دارند. ارزشیابی‌ها باید مانند یک دوربین، که با یک تغییر نگاه کوچک بر ما به کهکشان‌های مختلف می‌برد، به عنوان یک ابزار نامحکم مورد استفاده قرار گیرند.

می‌توان به این نکته اشاره کرد که این محاسبات به طور قابل توجهی بر اساس فرضیات، به خصوص نرخ تخفیف و جریان نقدی پیش‌بینی‌شده، وابسته هستند. برای درک جامع‌تری از عملکرد پتانسیلی شرکت، مطالعه و ارزیابی خودتان را انجام دهید و فرضیات خود را تأیید کنید.

اگرچه این تحلیل بینش ارزش واقعی گروه جنوبی را ارائه می‌دهد، اما مهم است که در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به عوامل دیگری همچون دوره‌های پیرامونی صنعت، نیازهای سرمایه‌ای آینده و نقاط قوت و ضعف شرکت توجه کنید که در تعیین عملکرد پتانسیلی آن تأثیر قابل توجهی دارند.

کلیتاً، با اینکه ارزش‌گذاری یک جنبه مهم از سرمایه‌گذاری است، اما باید با تحلیل جامعی همراه شود تا تصمیماتی درباره سرمایه‌گذاری در گروه جنوبی اطلاع‌رسانی شده بگیریم.

بخش سوالات متداول (FAQ) براساس موضوعات اصلی و اطلاعات ارائه شده در مقاله:

۱. مدل جریان نقدی تخفیف‌داده‌شده (DCF) چیست؟
مدل جریان نقدی تخفیف‌داده‌شده (DCF) روشی است که برای تعیین ارزش واقعی یک شرکت استفاده می‌شود، با تحلیل جریانات نقدی آینده آن و تخفیف آنها به ارزش فعلی. در این روش، ارزش زمانی پول را لحاظ می‌کند که دریافت نقدینگی در آینده کمتر ارزش نسبت به همان مقدار دریافتی امروز دارد.

۲. چگونه جریان نقدی پیش‌بینی می‌شود؟
در این تحلیل، از یک مدل دو مرحله‌ای برای پیش‌بینی جریانات نقدی استفاده می‌شود. در مرحله اول، با استفاده از برآوردهای تحلیل‌گران یا استنباط از ارقام قبلی، جریانات نقدی برای ده سال آینده تخمین زده می‌شود. این مدل در نظر دارد که رشد با گذشت زمان کاهش می‌یابد و این را در تخمین‌هاش لحاظ می‌کند.

۳. چگونه جریانات نقدی آینده تخفیف‌داده می‌شوند؟
مجموع جریانات نقدی آینده با نرخ تخفیف 6.0٪ به ارزش فعلی تخمینی تخفیف داده می‌شوند. تخفیف‌دادن این کاربرد برای نمایش ارزش کاهنده‌ی پول به مرور زمان و تعیین ارزش کنونی جریانات نقدی آینده است.

۴. ارزش پایانی چیست؟
ارزش پایانی شامل جریان نقدی کسب‌وکار در مرحله اول را فراتر از آن در نظر می‌گیرد. در این تحلیل، از یک نرخ رشد بسیار محافظه‌کارانه براساس میانگین 5 ساله درآمد باند دولت (2.3٪) برای محاسبه ارزش پایانی استفاده می‌شود.

۵. چگونه ارزش سرمایه مالکیت کلی تعیین می‌شود؟
ارزش سرمایه مالکیت کلی با ترکیب ارزش فعلی جریانات نقدی آینده و ارزش پایانی تعیین می‌شود. در این تحلیل، ارزش سرمایه مالکیت کلی گروه جنوبی به مبلغ 96 میلیارد دلار تعیین شده است.

۶. آیا گروه جنوبی به عنوان کم‌ارزش شناخته می‌شود؟
با توجه به تحلیل، گروه جنوبی به نظر می‌رسد حدود 22٪ کمتر از ارزش واقعی خود، که 68.31 دلار است، ارزش‌گذاری شده است. این نتیجه از مقایسه بین ارزش سرمایه مالکیت کلی تعیین‌شده و تعداد سهام در حال عرضه بدست می‌آید.

۷. محدودیت‌های مدل‌های ارزشیابی چیستند؟
مدل‌های ارزشیابی، از جمله مدل DCF، محدودیت‌ها و عدم قطعیت‌های خود را دارند. آنها به طور قابل توجهی بر اساس فرضیات، مانند نرخ تخفیف و جریان نقدی پیش‌بینی‌شده، وابسته هستند. مهم است که درک کنید