تخفیف هدف قیمت LCI Industries توسط Truist Financial

Truist Financial هدف قیمت LCI Industries را از ۱۴۰.۰۰ دلار به ۱۳۵.۰۰ دلار کاهش داده است که به معنای پتانسیل رشد ۱۰.۷۳٪ نسبت به قیمت قبلی شرکت است. گزارش تحقیقاتی همچنین بیان می کند که LCI Industries امتیازات مختلفی از سایر تحلیلگران دریافت کرده است. شرکت CJS Securities این سهم را از “عملکرد خوب” به “عملکرد بازار” کاهش داده است، در حالی که StockNews.com به آن امتیاز “نگه داشتن” داده است. با این امتیازات، هم اکنون LCI Industries امتیاز مجمع برای “خرید معتدل” و هدف قیمت مجمعی برابر با ۱۱۸.۸۶ دلار دارد. این سهم که در جمعه باز شد و قیمت ۱۲۱.۹۲ دلار داشت، یک ساله کمترین قیمت را ۸۹.۲۸ دلار و بیشترین قیمت را ۱۳۷.۰۷ دلار داشته است.

از نظر عملکرد مالی، LCI Industries دفترکس به ازای هر سهم ۱.۳۱ دلار گزارش کرد که در مقایسه با تخمین آنالیزگران (۱.۳۷ دلار) ۰.۰۶ دلار کمتر است. در همین ربع نیز، درآمد شرکت برابر با ۱.۰۱ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل ۳۳.۹٪ کاهش یافته است. با این حال، تحلیلگران بازار سهام انتظار دارند LCI Industries در سال مالی جاری EPS برابر با ۴.۹۲ را گزارش کند.

سرمایه گذاران نهادی نیز درباره LCI Industries نظر داده اند و Eagle Bay Advisors LLC حصصی جدید در ارزش ۲۸٬۰۰۰ دلار در این شرکت تهیه کرده است. سرمایه گذاران نهادی دیگر مانند CWM LLC و Covestor Ltd نیز سهم خود را در این شرکت افزایش داده اند.

LCI Industries، یک تولید کننده و تامین کننده قطعات برای سازندگان خودروهای تفریحی، در دو بخش فعالیت می کند: سازندگان تجهیزات اصلی (OEM) و بازار پس از فروش. این شرکت مجموعه ای از قطعات مهندسی را برای خودروهای تفریحی تولید می کند که شامل شاسی، محورها، مکانیسم های قابل تمدید و غیره است.

کلیتاً، پیش بینی های LCI Industries همچنان مثبت است، با پتانسیل رشد ۱۰.۷۳٪ از نظر قیمت هدف کاهش یافته. با این وجود، با امتیاز آمیخته از تحلیلگران، شرکت امتیاز کلی “خرید معتدل” را دارد و سرمایه گذاران نهادی همچنان به سهم علاقه نشان می دهند.

منابع:
– Truist Financial
– CJS Securities
– StockNews.com
– MarketBeat

By