تفاوت بین سنسور فشار روغن و واحد ارسال روغن را درک کنید

در دنیای مکانیک خودرو، تعداد زیادی از اجزا وجود دارند که با همکاری به منظور اطمینان از عملکرد صاف یک خودرو مراقبت می کنند. دو اجزایی که اغلب بین صاحبان خودرو ابهام ایجاد می کنند، سنسور فشار روغن و واحد ارسال روغن هستند. اگرچه صداهای تشابه دارند، اما این دو دستگاه در نظارت و حفظ سلامت موتور اهمیت دارند اما با هدف های متفاوت عمل می کنند. بیایید به جزئیات بپردازیم تا تفاوت بین این اجزا حیاتی را درک کنیم.

ابتدا، برای روشنی، این مفاهیم را تعریف کنیم. سنسور فشار روغن، همچنین به عنوان سوئیچ فشار روغن شناخته می شود، یک دستگاه الکترونیکی است که فشار روغن درون یک موتور را اندازه گیری می کند. این مسئولیت شناختن به سیستم مدیریت موتور (ECU) خودرو یا خوشه سنجه برای نشان دادن سطح فشار روغن فعلی است. ازسوی دیگر، واحد ارسال روغن، همچنین به عنوان فرستنده فشار روغن شناخته می شود، یک دستگاه مکانیکی است که عملکرد مشابهی را دارد اما به طرز متفاوتی عمل می کند.

اصلی تفاوت بین این دو در ساختار و عملکرد آنها است. سنسور فشار روغن یک سنسور الکترونیکی است که از دیافراگم و یک المان حساس به فشار برای تشخیص فشار روغن استفاده می کند. سپس این فشار را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند که به ECU یا خوشه سنجه منتقل می شود. این سیگنال از اهمیت زیادی برای ECU برای انجام تنظیمات به طور زمان واقعی در عملکرد موتور برای حفظ سطوح بهینه فشار روغن استفاده می شود.

به عنوان مقابل، واحد ارسال روغن یک دستگاه مکانیکی است که بر اساس ساز و کار بازیافت شده به اندازه گیری فشار روغن وابسته است. آن شامل یک دیافراگم است که در پاسخ به تغییرات فشار روغن حرکت می کند. هنگامی که دیافراگم حرکت می کند، یک سوئیچی را تحریک می کند که یک مدار الکتریکی را تکمیل می کند و یک سیگنال به خوشه سنجه یا چراغ هشدار بر روی پنل فرستاده می شود. این سیگنال به راننده اختلافاتی از محدوده طبیعی فشار روغن را اطلاع داده و نشانگر یک مشکل پتانسیلی با موتور است.

مهم است برای یادداشت داشته باشیم که اگرچه هر دو سنسور فشار روغن و واحد ارسال روغن هدف آن نظارت بر فشار روغن است، اما قابل تعویض نیستند. سنسور فشار روغن معمولاً در خودروهای جدید مجهز به سیستم های الکترونیکی استفاده می شود، در حالی که واحد ارسال روغن معمولاً در خودروهای قدیمی تر با سنجه های مکانیکی یافت می شود. با این حال، برخی از خودروهای جدید ممکن است هنوز از ترکیبی از هر دو دستگاه استفاده کنند، بسته به طرح ترجیحات سازنده.

برای اطمینان از دقت و قابلیت اطمینان، استفاده از قطعه صحیح برای خودروی شما بسیار حائز اهمیت است. اگر شما بطور قطع درباره آن که کدام دستگاه مورد نیاز خودروی شماست شک دارید، مشاوره کردن با دفترچه راهنمای کاربر خودرو یا دریافت راهنمایی از یک مکانیک حرفه ای بسیار توصیه می شود. آنها می توانند اطلاعات لازم را به شما ارائه دهند و شما را در انتخاب قطعه مناسب برای ساخت و مدل خودروی خاص خود راهنمایی کنند.

در نتیجه، در حالی که عبارات “سنسور فشار روغن” و “واحد ارسال روغن” ممکن است بسیار شبیه به هم باشند، اما اجزا متمایزی هستند که هدف های مختلفی را در نظارت بر فشار روغن دارند. سنسور فشار روغن یک دستگاه الکترونیکی است که سیگنال ها را به ECU یا خوشه سنجه ارسال می کند، درحالی که واحد ارسال روغن یک دستگاه مکانیکی است که باعث آن است که یک سوئیچ را فعال کرده و سطوح فشار روغن را نشان دهد. درک این تفاوت ها برای حفظ سلامت و عملکرد موتور خودروی خود امری ضروری است.

By