تفهیم ساختار مالکیت شرکت Signature International Berhad

Signature International Berhad (KLSE: SIGN) یک شرکت عمومی است که ساختار مالکیت گوناگونی دارد. بخش بزرگترین سهام آن، حدود ۳۹٪ توسط شرکت‌های عمومی دیگر در اختیار دارند. این به این معناست که این شرکت‌ها سهام قابل توجهی در Signature International Berhad دارند و بیشترین سود یا ضرر را از سرمایه‌گذاری‌هایشان کسب یا دست دادن می‌کنند.

سرمایه‌گذاران حقیقی حدود ۳۶٪ از سهام این شرکت را تشکیل می‌دهند. این نشان می‌دهد که در ساختار مالکیت شرکت، سرمایه‌گذاران موسساتی و خرده‌فروشان نقش دارند.

بررسی سازمان مالکیت نشان می‌دهد که کمتر از ۵٪ سهام Signature International Berhad توسط سرمایه‌گذاران موسسه‌ای نگهداری می‌شود. این نشان می‌دهد که در حالی که برخی از صندوق‌ها به شرکت علاقه‌مند هستند، بسیاری هنوز سهامی خریداری نکرده‌اند. این می‌تواند به این معنا باشد که اگر شرکت به ادامه رشد در سود بپردازد، شروع به جلب توجه سرمایه‌گذاران موسسه‌ای خواهد کرد.

نگاه دقیقتر به سهامداران برتر نشان می‌دهد که Chin Hin Group Berhad بزرگترین سهام را با ۲۸٪ در اختیار دارد، دنباله‌دار آن GoldenHome Living Co., Ltd. با ۷.۳٪ مالکیت و صندوق توسعه منابع انسانی با ۳.۸٪ مالکیت است. این ارقام نشان می‌دهند که بیش از نیمی از سهام شرکت توسط ۷ سهامدار برتر تملک می‌شود که به تعادل علاقه‌های سهامداران بزرگتر و کوچکتر کمک می‌کند.

لازم به ذکر است که هیچ پوشش تحلیلی از سوی کارشناسان برای این شرکت وجود ندارد، بنابراین نظریه‌ی نمایندگان در حال حاضر ناشناخته است. با این حال، مالکیت اطلاعات دارندگانه بسیار مهم است که نشان می‌دهد مالکیت آنها برابر با {RM119m} است. این نشان می‌دهد که شرکت از نظر سهامداران واحد عمل می‌کند، اگرچه اندازه‌اش نسبتاً کوچک است.

عموم عمومی ۳۶٪ سهام این شرکت را در اختیار دارند، که این ممکن است برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های شرکت کافی نباشد اگر با سایر سهامداران بزرگ هماهنگ نباشد. شرکت‌های خصوصی حدود ۳.۸٪ سهام را در اختیار دارند و بررسی دقیق‌تر در مورد این شرکت‌ها می‌تواند بیشتر از نگاهی در عمده اهداف آنها را ارائه دهد.

تفهیم ساختار مالکیت یک شرکت ضروری است هنگام تامل در فرصت‌های سرمایه‌گذاری. این بخش دسترسی به اطلاعاتی درباره کسانی که در موفقیت شرکت علاقه‌مند هستند را فراهم می‌کند و می‌تواند به اندازه حمایت سرمایه‌گذاران موسسه‌ای و خرده‌فروشی کمک کند. در مورد Signature International Berhad، ساختار مالکیت آن شامل شرکت‌های عمومی، سرمایه‌گذاران حقیقی و شرکت‌های خصوصی است.

By