دسته‌ها
News

سهام آمریکا به ارتفاعات جدیدی وانگیخته می‌شوند در حالی که گزارش‌های تورم در دست انجام قرار دارند

بازار سهام آمریکا روز دوشنبه روزی مختلف از معاملات را تجربه کرد. شاخص داو جونز صنعتی به سطحی جدید در ۵۲ هفته گذشته رسید در حالی که ناسداک پس از رسیدن به اعتبار خود کاهش داشت. سرمایه‌گذاران به اخبار گزارش‌های تورمی که ممکن است بر سیاست بانک مرکزی آمریکا تاثیر بگذارند توجه داشتند.

شاخص داو جونز باز شد با ۳۸,۶۵۶.۷۶ و به سطحی جدید در ۵۲ هفته گذشته، ۳۸,۹۲۷.۰۸ رسید. با وجود این امیدواری، شاخص ۳۰ سهمی با ۱۲۵.۶۹ امتیاز یا ۰.۳۳ درصد به ۳۸,۷۹۷.۳۸ بسته شد که به صورت مقطعی بود.

در مقابل، ناسداک باز شد با ۱۵,۹۸۰.۶۲ و به حدودی بالایی۶۰.۰۷ رسید قبل از انسداد شدن. در نهایت، در انتهای روز با ۱۵,۹۴۲.۵۴ و کاهشی ۴۸.۱۲ امتیاز یا ۰.۳۰ درصد به پایین بست.

به طرز مشابهی، شاخص S&P ۵۰۰ یک کاهش تجربه کرد پس از رسیدن به سطحی جدید در ۵۰۴۸.۳۹. در نهایت با کاهشی ۴.۷۷ امتیازی یا ۰.۰۹۵ درصد به ۵۰۲۱.۸۴ پایین تر بست.

تجار با شوق منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه ژانویه هستند که به تدریج درجه‌بندی تورم را ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها نقش حیاتی را در تعیین انتظارات برای کاهش نرخ بهره ایفا می‌کنند.

به علاوه از داده‌های تجاری، بازار نیز به روزرسانی تولید صنعتی، فروش خرده و نظر مردم در دانشگاه میشیگان پیش‌بینی مییشود. این شاخصها نقش مهمی را در ارزیابی کلیت وضعیت اقتصادی آمریکا ایفا می‌کنند.

اگرچه بازار سهام همچنان مقاومت نشان می‌دهد و به ارتفاعات جدیدی می‌رسد، سرمایه‌گذاران به تنش‌های تورمی و تاثیر ممکن بر تصمیمات سیاست پولی دقت می‌کنند. اعلامیه‌های دیتای آینده ارائه اطلاعات ارزشمندی خواهند کرد که می‌تواند استراتژی سرمایه‌گذاری را برای ماه‌های آینده اطلاع‌رسانی کند.

بخش پرسش و پاسخ:

۱. عملکرد بازار سهام آمریکا روز دوشنبه چگونه بود؟
– بازار سهام آمریکا روز دوشنبه عملکرد مختلفی داشت. شاخص داو جونز صنعتی به سطحی جدید در ۵۲ هفته گذشته رسید در حالی که ناسداک پس از رسیدن به اعتبار خود کاهش داشت.

۲. ارزش پایانی شاخص داو جونز صنعتی روز دوشنبه چقدر بود؟
– شاخص داو جونز صنعتی روز دوشنبه با امتیاز ۱۲۵.۶۹ یا ۰.۳۳٪ به ارزش ۳۸,۷۹۷.۳۸ بسته شد.

۳. ناسداک روز دوشنبه چه شد؟
– ناسداک باز شد با ۱۵,۹۸۰.۶۲ و به حدودی بالایی ۱۶,۰۸۰.۰۷ رسید قبل از انسداد شدن. در نهایت، در انتهای روز با ۱۵,۹۴۲.۵۴ و کاهشی ۴۸.۱۲ امتیاز یا % ۰.۳۰ کنار رفت.

۴. آیا شاخص S&P ۵۰۰ تجربه کاهشی داشت؟
– بله، شاخص S&P ۵۰۰ پس از رسیدن به سطحی جدید در ۵۰۴۸.۳۹، کاهش ۴.۷۷ امتیاز یا ۰.۰۹۵٪ به ۵۰۲۱.۸۴ را تجربه کرد.

۵. چه گزارشات آتی برای سرمایه‌گذاران منتظر است؟
– سرمایه‌گذاران به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه ژانویه منتظر هستند که به تدریج درجه‌بندی تورم را ارائه‌ خواهد داد.

۶. چه تاثیراتی این گزارش‌ها بر انتظارات کاهش نرخ بهره دارند؟
– گزارش‌های CPI و PPI نقش مهمی در تعیین انتظارات کاهش نرخ بهره بازی می‌کنند. سطوح بالا تری از تورم ممکن است احتمال افزایش نرخ بهره را بالا ببرد، در حالی که سطوح پایین تری از تورم ممکن است منجر به کاهش نرخ بهره شود.

۷. چه بروزرسانی‌های دیگری در بازار روی می‌دهد؟
– بازار نیز بروزرسانی‌هایی درباره تولید صنعتی، فروش خرده و نظر مصرف‌کنندگان در دانشگاه میشیگان دریافت خواهد کرد. این شاخص‌ها به ارزیابی کلیت وضعیت اقتصاد آمریکا کمک می‌کنند.

۸. علاوه بر مقاومت بازار، چه مواردی سرمایه‌گذاران به طور خاص توجه دارند؟
– سرمایه‌گذاران به تنش‌های تورمی و تاثیر ممکن بر تصمیمات سیاست پولی به طور دقیق توجه دارند.