دسته‌ها
News

مقاله: آیا بیتکوین ارزش توجه را دارد؟ دیدگاه یک سرمایه‌گذار

بیتکوین، پیشگام ارزهای رمزنگاری شده، در سال گذشته به قیمتی قابل توجه افزایش یافته است. با معرفی صنادیق سرمایه گذاری مبادله‌پذیر (ETFs) برای بیتکوین، بیشتر سرمایه‌گذاران در نظر دارند که وارد این دارایی نوساناتی شوند. اما قبل از ورود به این موضوع مهم، بیایید یک قدم عقب برداریم و ارزش واقعی بیتکوین را ارزیابی کنیم.

برخلاف سرمایه‌گذاری‌های سنتی که توسط دولت‌ها یا دارایی‌های ملموس تضمین می‌شوند، بیتکوین یک ارز دیجیتال است که تنها به عنوان خطوط کد در دنیای دیجیتال وجود دارد. این نقص ارزش جوهری آن را به یکی از موضوعات مورد بحث سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. ریک کاهلر، رئیس گروه مالی کاهلر، برجسته می‌کند که بیتکوین بیشتر شبیه‌سازی است تا سرمایه‌گذاری.

طرفداران ادعا می‌کنند که بیتکوین با بازدهی چشم‌گیری همراه بوده است؛ با افزایش 2,500% از میان‌سال 2013 تا پایان سال 2023. با این حال، انتقادکنندگان مانند کاهلر بر نقطه ضعف بیتکوین، از جمله افت 70% در سال 2018 و افت پس از آن 65% در سال 2022، تاکید می‌کنند. در مقابل، شاخص S&P 500، علیرغم متقلب بودن، رشد نسبتاً پایداری را نشان داده است.

تأیید اخیر ETFها، بیتکوین را با احساس معتبریت همراه کرده است، اما این امر نیز مخاوفی درباره دسترسی آسان به ارز رمزنگاری شده دارد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) هشدار داده است که این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار مشکوک هستند و حداکثر تعرض به 5% از نیروی کار یک سرمایه‌گذار را توصیه می‌کند. کاهلر برای سرمایه‌گذاران زمینه‌گرد، هم تعریفی کم‌تر توصیه می‌کند و تاکید دارد که نیاز به یک رویکرد احتیاطی وجود دارد.

یک عامل دیگر برای ملاحظه، عواقب مالیاتی سرمایه‌گذاری در بیتکوین است. اداره درآمدهای داخلی (IRS) بیتکوین را به عنوان دارایی‌ای مورد عرضه قرار داده و آن را در معرض مالیات بر سود سرمایه تلقی می‌کند، به همان شکلی که با سهام هم است. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید از مسئولیت‌های مالیاتی احتمالی ناشی از خرید و فروش بیتکوین آگاه باشند.

به طور کلی، صعود بیتکوین به دقت چشمگیر بوده است، اما وضعیت آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری معتبر چرک است. به عنوان سرمایه‌گذار، ارزشی است که باید با دقت خطرات و مزایای ارتباطی با این ارز دیجیتال را ارزیابی کنید. اگرچه بیتکوین ممکن است در نهایت به یک ارز پذیرفته شده به طور گسترده تبدیل شود، اما منظر فعلی به شبه‌عمومیت مشهود در مورد آن از نظر تشبیه و نوسانات می‌گذرد. با احتیاط عمل کرده و در نظر داشته باشید که پرتفوی خود را به موارد استوارتر تنوع بخشید.

سؤالات متداول درباره بیتکوین:

سؤال: بیتکوین چیست؟
پاسخ: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که تنها به عنوان خطوط کد در دنیای دیجیتال وجود دارد.

سؤال: بیتکوین به عنوان یک سرمایه‌گذاری قابل اعتماد تلقی می‌شود؟
پاسخ: وضعیت بیتکوین به عنوان یک سرمایه‌گذاری قابل اعتماد به دلیل نوسانات و طبیعت مشکوک آن دارای ابهام است.

سؤال: آیا بیتکوین بازدهی چشم‌گیری داشته است؟
پاسخ: بله، بیتکوین با افزایش 2,500% از میان‌سال 2013 تا پایان سال 2023 بازدهی چشم‌گیری داشته است.

سؤال: چه نگرانی‌هایی در مورد سرمایه‌گذاری در بیتکوین وجود دارد؟
پاسخ: نگرانی‌ها شامل نوسانات شدید بیتکوین، عواقب مالیاتی و نیاز به رویکردی عمیقتر است.

سؤال: چگونه IRS بیتکوین را به منظور اهداف مالیاتی تصور می‌کند؟
پاسخ: IRS بیتکوین را به عنوان یک دارایی مورد عرضه و مشمول مالیات بر سود سرمایه قرار می‌دهد؛ به همان شکلی که سهام مورد تشبیه قرار می‌گیرد.

سؤال: چگونه تأثیر تأیید اخیر ETFها بر بیتکوین است؟
پاسخ: تأیید ETFها به بیتکوین احساس معتبریت داده است، اما این امر نیز مخاوفی درباره دسترسی آسان به ارز رمزنگاری شده دارد.

سؤال: حداکثر تعرض توصیه شده به بیتکوین چیست؟
پاسخ: کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) توصیه می‌کند حداکثر تعرضی برابر با 5% از نیروی کار یک سرمایه‌گذار باشد، در حالی که برخی برای سرمایه‌گذاران زمینه‌گرد تعریفی کم‌تر پیشنهاد می‌دهند.