میزان بدهی گروه Forestar: آیا این یک ریسک است؟

گروه Forestar یک شرکت توسعه قطعات مسکونی در ایالات متحده است. در تحلیل ریسک یک شرکت، یکی از عوامل مهم برای مورد بررسی قرار دادن، استفاده از بدهی آن است. بدهی می‌تواند به طور پتانسیل به ورشکستگی مالی شرکت منتج شود اگر شرکت قادر به پرداخت بدهی خود به اعتبار دهندگان خود نباشد. با این حال، استفاده از بدهی می‌تواند برای تأمین رشد بدون عواقب منفی مورد استفاده قرار گیرد.

گروه Forestar بدهی کلی به میزان 707.2 میلیون دلار آمریکا در ژوئن 2023 دارد که توسط 401.0 میلیون دلار آمریکا نقدینگی تعویض شده است. این باعث می‌شود که شرکت با بدهی خالص تقریباً 306.2 میلیون دلار آمریکا باقی بماند. همچنین، شرکت دارای بدهی‌هایی به مبلغ 1.08 میلیارد دلار آمریکا در سال آینده و پس از آن است.

نگاهی به ترازنامه شرکت نشان می‌دهد که گروه Forestar در صورت نیاز به تأمین منابع نقدی، قادر به تقویت وضعیت مالی کلی خود است. با این حال، تحلیلی بر روی توانایی شرکت برای پرداخت بدهی ضروری است. نسبت بدهی خالص به EBITDA شرکت 1.5 برابر است که نشان می‌دهد قادر است بدهی بیشتری به خود ببیند. علاوه بر این، گروه Forestar توانسته است در سال گذشته بیشتر از هزینه‌های سود خود بدست بیاورد.

با وجود این نشانگرهای مثبت، شرکت در طول دوازده ماه گذشته با 10% کاهش در EBIT مواجه شده است که می‌تواند شعبده‌ای برای سهم باشد. توجه به درآمدهای آینده به تعادل مالی سالم شرکت در آینده ضروری است.

به طور خلاصه، در حالی که گروه Forestar توانایی برداشتن بدهی بیشتر و پرداخت هزینه‌های سود خود را دارد، با میزان فعلی بدهی، ریسک‌هایی نیز همراه است. سرمایه‌گذاران باید به دقت درآمدهای آینده شرکت و توانایی تأمین نقدینگی آزاد آن را نظارت کنند. همیشه پیشنهاد می‌شود پژوهش و تجزیه و تحلیل کاملی قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری انجام دهید.

منبع: Simply Wall St.

By