کاهش قیمت هدف سهام شرکت کلگز توسط گولدمن ساکس

گروه گولدمن ساکس قیمت هدف سهام شرکت کلگز را از ۸۲ دلار به ۷۳ دلار کاهش داده است. با وجود کاهش قیمت، شرکت هنوز به سهام کلگز امتیاز “خرید” می‌دهد و افزایش قابل توجهی را از قیمت کنونی پیش بینی می‌کند. تحلیلگران دیگر نیز نظر خود را در مورد سهام ارائه کرده‌اند. پایپر سندلر قیمت هدف خود را از ۷۲ دلار به ۵۷ دلار کاهش داده است، در حالی که بارکلیز هم قیمت هدف خود را از ۷۴ دلار به ۶۹ دلار کاهش داده و هر دوی آن‌ها نظر محايطه‌گری دارند.
کلگز، همراه با شرکت های تابعه خود، یک شرکت تولید کننده و بازاریابی می باشد که میان وعده ها و مواد غذایی آماده را تولید می کند. محصولات اصلی شرکت شامل بیسکوییت، صبحانه ها، وفل های یخ زده و رشته ای هستند. در حالی که به سهام کلگز امتیازهای مختلفی از تحلیلگران داده شده است، قیمت هدف متوسط آن برابر با ۶۷.۲۹ دلار است که نشانگر نگهداری سهام کلگز می‌باشد.
سهام کلگز در روز سه شنبه با قیمت ۵۲.۵۲ دلار باز شد. ارزش بازار آن ۱۷.۹۸ میلیارد دلار است، نسبت سود به قیمت آن ۲۱.۰۱ است و بتا آن ۰.۴۲ است. متوسط حرکت پنجاه روزه آن ۶۱.۷۹ دلار است در حالی که متوسط حرکت دویست روزه آن ۶۵.۵۴ دلار است. سود سهام کلگز در سهم برای سه ماه گذشته ۱.۲۵ دلار بود که به تخمین تحلیلگران ۰.۱۴ دلار بیشتر از آن بود. در چهارمین سه ماهه، کلگز درآمدی به ارزش ۴.۰۴ میلیارد دلار و گردش خالص ۵.۴۶ درصد داشت.
سهامدار اصلی “استعمار کلگز و. ک هایلینگ تراست” سهام شرکت را در معاملات چندگانه فروخته است. افراد درونی در سه ماه گذشته ۷۱۱،۲۰۰ سهم از سهام کلگز را که ارزش آن ۴۴،۵۳۰،۰۸۴ دلار است، فروخته‌اند. سرمایه گذاران مؤسسه های همچنین در سهم خود تغییراتی ایجاد کردند، به طوری که رونالد بلو کمپانی مالی را، مدیریت ثروت ذخیره شده هریتیج و مالیات ایگدا سندی در بین آن‌ها است.

By