Bion Environmental Technologies ilmoittaa Ammonia Recovery Systemin onnistuneista toiminnoista

Fair Oaks, Indiana, 19. syyskuuta 2023 – Bion Environmental Technologies, Inc. (BNET), johtava edistyksellisen karjanlannan käsittelyn ja kestävän naudanlihan tuotannon alalla, on saavuttanut ja ylläpitänyt hallittuja tasapainotiloja Ammonia Recovery Systeminsa (ARS) kanssa Fair Oaksin demonstrointilaitoksessaan. ARS on Bionin Gen3Tech-alustan ydinteknologia, jonka tavoitteena on minimoida suurten mittakaavojen karjantuotannon ympäristövaikutukset.

ARS palauttaa ja kierrättää ammoniakin anaerobisen käsittelyn jätteestä, jossa metaani siepataan lannavirrasta. Ammoniakin talteenotto vähentää sen ympäristövaikutuksia samalla luoden vähähiilisiä ja orgaanisia typpeä sisältäviä lannoitevalmisteita. Järjestelmä on optimoitu vastaamaan Bionin taloudellisia malleja suurille kaupallisiin projekteihin, ja näiden projektien lopullinen suunnittelu voi nyt alkaa.

Lähiviikkojen aikana Bion aikoo tuottaa eri pitoisuuksia ammonium-tislaatetta ja hakea jokaiselle tuotteelle luomusertifikaattia. Lisäksi yritys suunnittelee kehittävänsä kiinteää/raekokoista typen lannoitevalmistetta, joka on sekä ilmasto- että vesiviisas ja jonka voi helposti kuljettaa alueille, joissa sitä tarvitaan. Bion on hakenut tämän raekokoisen tuotteen sertifiointia käytettäväksi luomutuotannossa.

Bionin toimitusjohtaja Bill O’Neill ilmoitti olevansa tyytyväinen järjestelmän suorituskykyyn ja korosti, että vaikka ilmastovaikutukset ovat suuri huolenaihe, ammoniakin ja nitraattien ongelmaa ei voida jättää huomiotta. Hän korosti kasvavaa huolta näistä saasteista Yhdysvalloissa ja viittasi esimerkkeihin EU:ssa, jossa typpikattojen vuoksi on syntynyt sosiaalista ja poliittista levottomuutta. O’Neill uskoo, että Bionin kyky kierrättää ja ohjata ammoniakkia on ratkaisevan tärkeää näiden ongelmien tehokkaassa käsittelemisessä.

Bionin Gen3Tech-alusta pyrkii minimoida suurten mittakaavojen karjantuotannon ympäristövaikutukset lisäämällä resurssitehokkuutta, talteenottamalla ammoniakkia ja tuottamalla kestävää proteiinituotetta. Lisäksi alusta tuottaa vähähiilisiä ja orgaanisia typpeä sisältäviä lannoitevalmisteita, estäen haitallisia leväkukintoja, pohjaveden saastumista ja ilman saastumista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Bion Environmental Technologies on onnistuneesti operoinut Ammonia Recovery Systemiaan Fair Oaksin laitoksellaan, mikä merkitsee merkittävää virstanpylvästä suurten kaupallisten projektien kehittämisessä. Yrityksen keskittyminen karjantuotannon ympäristövaikutusten minimoimiseen ja kestävän naudanlihan tuottamiseen osoittaa sen sitoutumisen kestävään maatalouteen.

Lähde: BION ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INC

By