Kategoriat
AI NASDAQ News NYSE

Wallace Weitzin Q4-salkku esittelee strategisia sijoituspäätöksiä

Renommoitu sijoittaja Wallace Weitz on jakanut äskettäin päivitykset salkkuunsa neljännelle neljännekselle vuonna 2023, paljastaen strategisen lähestymistavan arvosijoittamiseen. Weitzin salkunhoitajana, jonka hän on ollut Weitz Value Fundin, Weitz Hickory Fundin ja Weitz Partners Value Fundin salkunhoitajana vuodesta 1983 lähtien, Weitz on kehittänyt filosofian, jossa yhdistyvät Benjamin Grahamin hintaherkkyys ja laadulliset tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen pitkäaikaiseen menestykseen.

Global Payments Inc (NYSE: GPN) nousee merkittäväksi lisäykseksi Weitzin neljännen neljänneksen salkkuun. Salkussa on 230 000 osaketta, ja tämä uusi sijoitus edustaa 1,55 prosenttia salkusta, jolla on kokonaisarvo 29,21 miljoonaa dollaria. Weitzin päätös nostaa Global Payments Inc avainpelaajaksi salkussaan viittaa hänen luottamukseensa yrityksen kasvu- ja menestysmahdollisuuksiin.

Toinen merkittävä lisäys Weitzin salkkuun on Liberty Global Ltd (NASDAQ: LBTYA). Sisältäen 1 406 500 osaketta, tämä sijoitus muodostaa 1,39 prosenttia salkusta, jonka arvo on 26,22 miljoonaa dollaria. Weitzin strateginen siirto sisällyttää Liberty Global Ltd viittaa hänen uskoonsa yrityksen näkymiin ja vastaa hänen yleistä sijoitusstrategiaansa.

Uusien omistusten lisäksi Weitz kasvatti myös useiden olemassa olevien osakkeiden omistuksiaan. Erityisesti Veralto Corp (NYSE: VLTO) näki merkittävän kasvun 249 446 osakkeella, tuoden kokonaismääräksi 358 699 osaketta. Tämä edustaa 228,32 prosentin nousua osakemäärässä, mikä osoittaa Weitzin luottamusta yrityksen tulevaan suoritukseen.

Toisaalta Weitz myi kokonaan pois Liberty Global Ltd (NASDAQ: LBTYK) -omistuksensa, purkaen kaikki 1 436 500 osaketta. Tämä päätös viittaa muutokseen Weitzin sijoitusstrategiassa, kun hän keskittyy muihin suuremmilla mahdollisuuksilla varustettuihin kohteisiin.

Weitz teki myös vähennyksiä omistuksissaan 22 osakkeeseen, mukaan lukien merkittävät muutokset Gartner Inc:ssä (NYSE: IT) ja Alphabet Inc:ssä (NASDAQ: GOOG). Weitz vähensi osuuttaan Gartner Inc:ssä 56 550 osakkeella, mikä on 40,38 prosentin lasku, kun taas Alphabet Inc näki osuutensa pienenemisen 122 250 osakkeella, mikä vastaa 12,43 prosentin laskua. Nämä muutokset Weitzin salkussa heijastavat hänen jatkuvaa sijoitusten arviointiaan ja aktiivista lähestymistapaa riskien hallintaan.

Yhteenvetona Wallace Weitzin uusimmat salkun päivitykset korostavat hänen strategisia sijoituspäätöksiään ja sitoutumistaan arvon löytämiseen markkinoilta. Asettamalla Global Payments Inc keskeiseksi tekijäksi ja tekemällä harkittuja muutoksia omistuksiinsa, Weitz osoittaa kykynsä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin samalla säilyttäen tavoitteenaan pitkän aikavälin menestys.

UKK-osiota:

K: Kuka on Wallace Weitz?
A: Wallace Weitz on tunnettu sijoittaja ja Weitz Value Fundin, Weitz Hickory Fundin ja Weitz Partners Value Fundin salkunhoitaja vuodesta 1983 lähtien. Hän noudattaa arvosijoittamisen filosofiaa, joka yhdistää hintaherkkyyden ja laadulliset tekijät.

K: Mikä on Global Payments Inc:n merkitys Weitzin salkussa?
A: Global Payments Inc on huomionarvoinen lisäys Weitzin neljännen neljänneksen salkkuun. Hän omistaa yrityksen 230 000 osaketta, mikä vastaa 1,55 prosenttia salkusta. Tämä viittaa Weitzin luottamukseen yrityksen kasvu- ja menestysmahdollisuuksiin.

K: Mikä on Liberty Global Ltd:n merkitys Weitzin salkussa?
A: Liberty Global Ltd on toinen merkittävä lisäys Weitzin salkkuun. Hän sisällytti yrityksen 1 406 500 osaketta, mikä vastaa 1,39 prosenttia salkusta. Tämä osoittaa hänen uskoaan yrityksen näkymiin ja vastaa hänen yleistä sijoitusstrategiaansa.

K: Mikä on syy Weitzin osuuden kasvulle Veralto Corp:ssa?
A: Weitz on lisännyt osuuttaan Veralto Corp:ssa 249 446 osakkeella, tuoden kokonaismääräksi 358 699 osaketta. Tämä päätös heijastaa hänen luottamustaan yrityksen tulevaan suoritukseen.

K: Miksi Weitz myi Liberty Global Ltd:n osuutensa kokonaan?
A: Weitz myi Liberty Global Ltd:n osuutensa kokonaan, purkaen kaikki 1 436 500 osaketta. Tämä viittaa muutokseen hänen sijoitusstrategiassaan, kun hän keskittyy muihin suuremmilla mahdollisuuksilla varustettuihin kohteisiin.

K: Mihin osakkeisiin Weitz vähensi omistustaan?
A: Weitz vähensi omistustaan 22 osakkeessa, mukaan lukien merkittävät muutokset Gartner Inc:ssä ja Alphabet Inc:ssä. Hän vähensi osuuttaan Gartner Inc:ssä 56 550 osakkeella (40,38% lasku) ja Alphabet Inc:ssä 122 250 osakkeella (12,43% lasku).

Määritelmiä:
– Salkunhoitaja: Ammattilainen, joka vastaa sijoitussalkun hallinnoinnista asiakkaiden tai rahastojen puolesta.
– Arvosijoittaminen: Strategia, joka keskittyy sijoittamaan aliarvostettuihin osakkeisiin tai omaisuuseriin odottaen niiden arvon kasvavan tulevaisuudessa.
– Hintaherkkyys: Lähestymistapa, joka ottaa huomioon hintamuutosten vaikutuksen kysyntään ja kuluttajakäyttäytymiseen.
– Laadulliset tekijät: Määrällisesti määrittelemättömät tekijät, jotka vaikuttavat yrityksen suoritukseen, kuten maine, brändiarvo tai asiakastyytyväisyys.
– Osakemäärä: Tietyn osakkeen kokonaismäärä, jota sijoittaja tai toimija omistaa.
– Purkaa: Luopua tai muuttaa omaisuutta käteiseksi, lopettaen samalla position.

Ehdotettu liittyvä linkki: Wallace Weitzin virallinen verkkosivusto