האם חברת Honeywell נמצאת בחוב?

בעולם העסקים, חשוב לעקוב מקרוב אחר הבריאות הפיננסית של החברות. אחת החברות המובילות שקובעות את תשומת הלב של הציבור היא Honeywell International, קונגלומרט בינלאומי המכונה בשמות רבים עם תחום מוצרים ושירותים המגוון. לאחרונה, נערכים דיונים בנוגע למצב הפיננסי של Honeywell, בעיקר האם החברה מוכבדת על ידי חוב. בואו נתחקור את הנושא הזה ונבחן את העובדות.

ראשית וראשונה, חשוב להבין מה המשמעות של חוב בהקשר של חברה. חוב מתייחס לסכום הכסף שחברה מאזינה לצדדים חיצוניים, כמו בנקים, מחזיקי אגרות חוב או יוצרי תוצרים אחרים. זו מתרחשת פערונים די נפוצים בעסקאות למימון פעילותן, הרחבה או רכישות. אך, חוב מוגזם עלול לחשוף את החברה לסיכונים ולהשפיע על יציבות הפיננסית שלה.

כדי לקבוע האם חברת Honeywell נמצאת בחוב, עלינו לנתח את דוחות הפיננסים שלה. לפי הדיווח הפיננסי האחרון של החברה, Honeywell בעלת חוב כולל של 19.6 מיליארד דולר עד סוף שנת 2020. המספר הזה כולל את התחייבויות החוב הקצר והארוך של החברה. בראשית דברו, חשוב לציין שהחוב של Honeywell תפלג מאזרח לשנה בהשפעת גורמים שונים כמו רכישות, הפצות וכמויות הכלכליות.

לממש את החוב הזה בתוכן ולהבין את מעמדה הכלכלי של Honeywell, נדרש לשקול את סך הנכסים הכולל של Honeywell המדווח באותו הדוח הפיננסי, בסך $59.1 מיליארד. זה מראה כי החוב של Honeywell מייצג בערך 33% מסך הנכסים שלה. למרות שיחס החוב לנכסים הינו במידת יחס משמעותית, חשוב לציין שהוא נמצא במגבלת הגיוניות עבור חברה כמו Honeywell ממדיה הכספית.

יותר מכך, חיוני להעריך את יכולתה של Honeywell לנהל את התחייבויות החוב. דרך אחת לבחון זאת היא לבחון את התזרים המזומן של החברה. Honeywell הפיקה 6.5 מיליארד דולר מתזרים מזומן מהפעילות במהלך שנת 2020, דבר המציין במחזור מרשים ביותר של החברה ביכולתה להתמודד עם שלם החובות שלה. יתרה מכך, החברה חולקת ציון אשראי יציב, המשקף את יציבותה הפיננסית ואת יכולתה לגשת לשווקי ההון בתנאים טובים.

עולה שם כי החוב אינו מעיד במובנים קשורים לחברה. בעצם, יכול להיות כלי אסטרטגי כשמשתמשים בו בצורה הגונה עבור הכמיהה מהזדמנויות גידול או בתיקון מבנה הון. Honeywell מאז ומתמיד מנהלת את החוב שלה בהצלחה ומשקפת יכולת ליצור רווחים ותזרימים מזומנים עקביים.

לסיכום, בעוד חברת Honeywell זו יש סכום חוב משמעותי, חשוב לצפות את זה במרקם מעמדה הכלכלי הכולל של החברה. יחס החוב לנכסים של Honeywell נשאר בתחום ההגיוני והקומון, והחברה הוכיחה את כשירותה לייצר תזרימים מזומנים חזקים למזכירה את ההתחייבויות שלה. כמו כל החלטה כלכלית אחרת, כדאי לבצע מחקר מעמיק ולקחת בחשבון מספר תובנות לפני להקפיד על הבריאות הפיננסית של החברה.

מקורות:
– דוח שנתי 2020 של Honeywell International Inc.

By