האם ניתן להפעיל את אנשור במעגל עם שני חיבורים מגעיים NO ו-NC בו זמנית?

בעולם המעגלים החשמליים, כפתורי הפעלה משמעותיים במיוחד כאשר מדובר בשליטה על מגוון מכשירים ומערכות שונות. כפתורים אלו, הפשוטים אך המועילים במיוחד, משמשים לפתיחה או סגירת מגעים חשמליים, ובכך מאפשרים או מבטלים את זרימת הזרם החשמלי. מכאן, עלולה להתעורר שאלה הנוגעת ליכולת של כפתור בודד להפעיל גם מגעים פתוחים וגם מגעים סגורים בו זמנית. ניכנס לעומק הנושא כדי להבין טוב יותר.

לפני כל דבר, נגדיר את המונחים NO ו-NC. בהנדסת החשמל, NO מתייחס למגע פתוח רגיל, המבחין בכך שהמעגל פתוח או מנותק כאשר הכפתור לא מוחץ. מצד שני, NC מתייחס למגע סגור, המציין כי המעגל סגור או מחובר כאשר הכפתור לא מוחץ. מגעים כאלו נפוצים כלל במגוון מכשירים חשמליים ומערכות, כולל מודולי בקרה, מכונות תעשייתיות ומערכות אוטומציה בבתי מגורים.

כדי לענות על השאלה הנדושה, חשוב מאוד להבין שניתן להפעיל באמת את מגעים NO ו-NC הצמודים לכפתור אנשור, אך לא בו זמנית. עיצוב הכפתור מתאפשר קביעת הגדרה שתאפשר לו לפתוח או לסגור מעגל, תלוי בפונקציות שאנו רוצים לשים בו. כלומר, ניתן לחבר את הכפתור הבודד למגעים NO או NC בצורה יחידה, אך לא שני הסוגים בו זמנית.

תהליך זה מתבצע על ידי הכפתור המצויד במספר רב של יציאות או מגעים. מגעים אלו ניטענים כלל כ-NO, NC או משותפת (COM). לפי קישור את החוטים המתאימים לערכות האלו, ניתן להגדיר את הכפתור כמתאימה למגעים NO או NC. כאשר הכפתור מוחץ, הוא פותח או סוגר את המעגל, בהתאם להגדרה.

חשוב לציין כי קונפיגורציה מבוטלת נוספת עשויה להשתנות בהתאם ליישום ולפונקציות הרצויות. לכן, חיוני לעיין במדריך התקן או לבקש עזרה ממקצוען שישותף אתכם באופן הכבוי של הכפתור.

לסיכום, בעוד שכפתור בודד יכול להפעיל את מגעים NO ו-NC, הוא לא עושה זאת באופן זמני. עיצוב הכפתור מאפשר קישורו בו זמנית למגעים NO או NC בהתאם לפונקציות הרצויות. הבנת ההגדרה המבוצעת והייעוץ עם מקורות מתאימים או מומחים רלוונטיים חיוניים להבטיח תפעולה תקין של כפתור האנשור בכל מעגל חשמלי.

מקורות:
– Electrical Engineering Basics: Push Buttons
– Control Panel Wiring Guide