האם Utz Brands Inc. מתומחרת לאסוף או הימור סוכנות?

Utz Brands Inc. (NYSE: UTZ) לאחרונה ראתה הפסד יומי של 5.17% והפסד של 16.74% במשך 3 חודשים. עם רווח למניה (EPS) של 0.01, המשקיעים מעריכים האם המניה מושקעת לאסוף. מאמר זה מספק ניתוח מפורט של הבריאות הפיננסית והערך הפנימי של Utz Brands.

Utz Brands Inc. היא חברת ייצור מובילה של מזון חטיף המציעה מגוון רחב של חטיפים מלוחים תחת מותגים פופולריים כמו Utz, Zapp's, Golden Flake, Good Health, Boulder Canyon ועוד. שווי השוק של החברה הוא $1.10 מיליארד והמכירות הן $1.40 מיליארד.

הערך הפנימי של GuruFocus (ב-GF Value) הוא מדידה שמייצגת את הערך הפנימי הנוכחי של מניה. בהערכה הנוכחית, משוערת שהניתוח סוגר את עץ בגישה מעט שלילית על פי חישוב GF Value. מה שמעיד על כך שהמניה ממוקמת להציע תשואות לטווח הארוך.

בעת אבחנה לחוזק הפיננסי של החברה, חיוני לנתח את היחס בין המזומן לחוב ואת הכיסוי הריביתי. ל-Utz Brands יחס מזומן לחוב של 0.07, המעיד על כושר פיננסי גרוע בהשוואה לחברות אחרות בתעשיית המוצרים לצרכן.

רווחיות היא גם גורם חשוב לשיקול. Utz Brands רווחה בעשור האחרון, אך המרווח הפעיל שלה בגובה 1.74% מדורג כגרוע מרוב החברות בתעשייה. בנוסף, מיסוי החזרות המרכזיות ל-3 שנים של החברה הוא שלילי, המרמז על חוסר צמיחה בהשוואה לתחרים שלה.

בהשוואה בין ההחזר על ההון המושקע של Utz Brands (ROIC) לבין העלות המושקעת ממוצעת (WACC), מתברר כי החברה לא יוצרת ערך עבור המשקיעים. ה-ROIC נמוך משמעותית מה-WACC, המעיד על חשש אפשרי למשקיעים.

למסקנה, יחד עם ש-Utz Brands יכולה להיות מושקעת למעט, מצבה הפיננסי, רווחיות וביצועי הצמיחה שלה נמוכים מהיתר החברות בתעשייה. המשקיעים יכולים לשקול בקפידה את הגורמים האלה לפני קבלת החלטות השקעה.

מקורות:
– GuruFocus