China Appeals WTO Ruling on U.S. Section 232 Measures

המשרד הסיני למסחר הודיע ביום שלישי כי סין הגישה ערעור נגד דוח ועדת המרכז הסינית לסחר העולמי (WTO). הדוח התערובת לתקנות החלטה 232 בנושאי ברזל ואלומיניום בארה"ב, שנחשבו על ידי הועדה כפעולות אבטחה.

על פי משרד המסחר הסיני, החלטת ועדת ה-WTO מכילה "שגיאות משפטיות". סין מעוניינת להגיש ערעור כדי לתקן את מצב הפרשנות של חוקי הסחר הרלוונטיים.

פעולות המדוברות בסעיפה 232 מתייחסות לפעולות שביצעו ארצות הברית בהתאם לסעיף 232 מחוק הרחבת הסחר מ-1962. הסעיף מאפשר לממשלת ארצות הברית להטיל תעריפים או לפצח אמצעי מסחר אחרים על יבוא שהיא רואה בו איום לביטחון הלאומי שלה. ארה"ב השתמשה בסעיף זה כדי להצדיק את הטיהור הפטור מעמים על יבוא ברזל ואלומיניום מגיע ממגוון מדינות, כולל סין.

ערעור של סין הוא חלק ממאמציה התמדת להגן על מנת לסחור ולערע למשטר הסחורה העוין שהתחיל הממשל האמריקאי. תהליך הערעור יכלול הצגת טיעונים וטיעונים חלופיים לגוף לערעור של ו- WTO, אשר יבחן את הענין ויתחשב בהחלטה סופית.

ההתפתחות הזו מדגישה את המורכבויות והוועדות הקשורות לתקנות הסחר העולמי. כאחת מהמדינות הכלכלה הגדולות בעולם, החלטת סין להוגיע ערעור לדחות ועדת ה-WTO מראה את התמידות שלה להתמודד עם פעולות סחר שהיא רואה כאיות עוול מצד הממשל האמריקאי. תוצאת הצוות תהיה משמעותית לעתיד הקשרי המסחר בין סין לארצות הברית.

מקורות: – משרד הסיני למסחר

By