Ključna vrijednost Mondelez International: Analiza DCF metodom

Mondelez International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) procjenjuje se kao da ima fer vrijednost od 104 američkih dolara, što ukazuje na potencijalno potcijenjenu vrijednost od 33% u odnosu na trenutnu cijenu dionice od 69,40 američkih dolara. Ova analiza provodi se primjenom Diskontiranog novčanog toka (DCF) modela, koji procjenjuje sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova kompanije.

DCF model uključuje dvije faze rasta. Početna faza razmatra veću stopu rasta, dok druga faza pretpostavlja stabilniju stopu rasta. Za procjenu novčanih tokova u narednih deset godina koriste se procjene analitičara kad god su dostupne. U slučajevima kada nema procjena analitičara, koriste se ekstrapolirane vrijednosti prethodnih slobodnih novčanih tokova. Stope rasta u ranim godinama prilagođene su kako bi odražavale tendenciju usporavanja rasta tijekom vremena.

Diskontiranje budućih novčanih tokova u njihovu sadašnju vrijednost ključna je komponenta DCF modela. Ovaj koncept temelji se na načelu da je dolar koji ćemo primiti u budućnosti manje vrijedan od dolara koji ćemo primiti danas. Nakon što se diskontiraju novčani tokovi za početno desetogodišnje razdoblje, model izračunava Terminalnu Vrijednost koja predstavlja sve buduće novčane tokove nakon prve faze. Kako bi se procijenila Terminalna Vrijednost, koristi se konzervativna stopa rasta koju određuje rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje.

Na temelju ove analize, sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova Mondelez International iznosi 142 milijarde američkih dolara. Dijeljenjem ove vrijednosti ukupnim brojem izdanih dionica dobiva se unutarnja vrijednost po dionici. U usporedbi s trenutnom cijenom dionica, tvrtka se čini potcijenjenom za otprilike 33%.

Važno je napomenuti da se DCF model oslanja na određene pretpostavke, uključujući diskontnu stopu i stvarne novčane tokove. Prilagodbe ovim pretpostavkama mogu značajno utjecati na izračunatu vrijednost. Osim toga, DCF model ne uzima u obzir cikličnost industrije niti buduće kapitalne zahtjeve.

Kao zaključak, iako DCF analiza sugerira potcijenjenost Mondelez International, ne bi trebala biti jedini faktor koji se koristi pri donošenju investicijske odluke. Treba uzeti u obzir i druge čimbenike poput ulagačkih rizika, budućeg rasta zarade i temeljnih poslovnih karakteristika.

Izvori:
– Investopedia.com
– Simply Wall St