Van-e alulértékelt a Galp Energia SGPS?

A kétlépcsős diszkontált cash flow (DCF) modell alapján kiszámított becslések szerint a Galp Energia SGPS részvények igazságos értéke 18,34 euró részvényenként, amely 34%-os növekedést jelent. Azonban a jelenlegi 14,04 eurós részvényárfolyam arra utal, hogy a részvény alulértékelt lehet 23%-kal. Ez felveti a kérdést, hogy a szeptemberi részvényárfolyam valóban tükrözi-e a Galp Energia belső értékét.

A DCF modellek a várható jövőbeli cash flow-k jelenértékét számolják ki, azokat a mai érték alapján diszkontálva. Bár ez a értékelési mutató gyakran használatos, vannak korlátai. A Galp Energia értékelése több szempontból is vizsgálható, a DCF modell pedig csak az egyik lehetséges megközelítés.

A Galp Energia belső értékének becslése során a DCF modell két növekedési szakaszra tekint. Az első szakaszban a következő tíz év cash flow-ját becsülik meg, elemzői becslések vagy korábbi szabad cash flow adatokból extrapolálva. A növekedési ráta az idő múlásával lassul, ami a korábbi években jellemző lassabb növekedési mintázatot tükrözi.

Az ezen jövőbeni cash flow-ok összegét 12%-os diszkontkulccsal diszkontálva a tíz év alatti cash flow jelenértéke 8,8 milliárd euró. A terminális érték (TV) kiszámításához a Gordon Growth képletet használják, feltételezve egy 5 éves felhasználói átlagot a tíz éves államkötvény hozamából. A 12%-os tőketőke költsége mellett diszkontálva a TV értéke 6,1 milliárd euró. Az összes részvényben lévő részvényarány értéke a jövőbeli cash flow-ok jelenértékének és a TV-nek az összege, ami 15 milliárd eurót eredményez.

Ezt az értéket elosztva az összes kibocsátott részvény számával, megkapjuk a részvényenkénti belső értéket. Összehasonlítva ezt az értéket a jelenlegi 14,04 eurós részvényárfolyammal, úgy tűnik, hogy a Galp Energia 23%-kal alulértékelt.

Fontos megjegyezni, hogy a DCF modell feltételei nagymértékben befolyásolják az értékelést. Ezenkívül ezt az becslést csak durva közelítésnek kell tekinteni, nem pedig pontos értéknek.

Összefoglalva, bár a DCF modell alapján úgy tűnik, hogy a Galp Energia alulértékelt, fontos más tényezőket is figyelembe venni a befektetési döntés előtt. A SWOT-analízis, az ipari ciklikusság és vállalatra jellemző tényezők mind figyelembe kell venni.

By