Kategorijos
AI NASDAQ News NYSE

Pavadinimas: Wallace Weitzo IV ketvirčio portfelio atnaujinimas demonstruoja strateginius investicinius žingsnius

Investuotojas, garbus Wallace Weitz, neseniai pasidalino naujausiais savo portfelio atnaujinimais ketvirčiui baigus 2023 metus, atskleisdamas strateginį požiūrį į vertės investicijas. Būdamas Weitz Value ir Weitz Partners Value investicinių fondų portfelio valdytoju nuo 1983 metų, Weitz sukūrė filosofiją, kurioje derinami Benjamino Grahamo kainų jautrumas su kokybiniais veiksniais, darančiais įtaką įmonės ilgalaikiam sėkmingumui.

Global Payments Inc (NYSE: GPN) išsiskiria kaip pastebimas pridėjimas Weitzo ketvirčio portfeliui. Laikydamas 230 000 akcijų, ši nauja investicija sudaro 1,55% portfelio, kurio vertė yra 29,21 mln. JAV dolerių. Weitzo sprendimas padaryti Global Payments Inc svarbiu portfelio veikėju rodo jo pasitikėjimą įmonės augimo ir sėkmės galimybėmis.

Kitas svarbus pridėjimas Weitzo portfeliui yra Liberty Global Ltd (NASDAQ: LBTYA). Įtraukus 1 406 500 akcijų, ši investicija sudaro 1,39% portfelio, kuriuo vertinama 26,22 mln. JAV dolerio suma. Weitzo strateginis žingsnis įtraukiant Liberty Global Ltd rodo jo tikėjimą įmonės perspektyvomis ir atitinka jo bendrą investavimo strategiją.

Be naujų investicijų, Weitz taip pat padidino savo pozicijas keletuose esamų akcijų. Ypatingai, Veralto Corp (NYSE: VLTO) akcijos patyčia didėja sumažindamos 249 446 akcijas, keliu visą skaičių iki 358 699 akcijų. Tai rodo 228,32% akcijų skaičiaus padidėjimą ir atspindi Weitzo pasitikėjimą įmonės ateities rezultatais.

Kitą vertus, Weitz visiškai išsiskyrė su Liberty Global Ltd (NASDAQ: LBTYK) ir likvidavo visas 1 436 500 akcijas. Šis sprendimas rodo pokytį Weitzo investavimo strategijoje, nes jis sutelkia dėmesį į kitas galimybes su didesniu potencialu.

Weitz taip pat sumažino savo pozicijas 22 akcijose, tarp jų pastebimų pakeitimų Gartner Inc (NYSE: IT) ir Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) atžvilgiu. Weitz sumažino savo akcijų turto padėtį Gartner Inc per 56 550 akcijų (40,38% sumažinimą), o Alphabet Inc patyrė 122 250 akcijų sumažinimą (12,43% sumažinimą). Šie Weitzo portfelio suvestiniai atspindi nuolatinį jo investicijų vertinimą ir proaktyvų požiūrį į rizikos valdymą.

Išvadose Wallace Weitzo naujausi portfelio atnaujinimai atskleidžia jo strateginius investicinius žingsnius ir pasiryžimą rasti vertę rinkoje. Padaręs Global Payments Inc svarbiu veikėju, taip pat atlikdamas apgalvotus pakeitimus savo turto vienetuose, Weitz demonstruoja savo gebėjimą prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų ir tuo pačiu metu išlaikyti fokusą ilgalaikiam sėkmingumui.

DUK skyrius:

Q: Kas yra Wallace Weitzas?
A: Wallace Weitzas yra žinomas investuotojas ir investicinių fondų Weitz Value, Weitz Hickory ir Weitz Partners Value portfelio valdytojas nuo 1983 metų. Jis remiasi vertės investavimo filosofija, kurioje derinami kainų jautrumas su kokybiniais veiksniais.

Q: Kokia yra Global Payments Inc reikšmė Weitzo portfelyje?
A: Global Payments Inc yra pastebimas pridėjimas Weitzo portfeliui ketvirtame ketvirtyje. Jis valdo 230 000 įmonės akcijų, sudarantį 1,55% portfelio. Tai rodo Weitzo pasitikėjimą įmonės augimo ir sėkmės potencialu.

Q: Kokia yra Liberty Global Ltd reikšmė Weitzo portfelyje?
A: Liberty Global Ltd yra kitas svarbus pridėjimas Weitzo portfeliui. Įtrauktos 1 406 500 įmonės akcijos sudaro 1,39% portfelio. Tai rodo jo tikėjimą įmonės perspektyvomis ir atitinka jo bendrą investavimo strategiją.

Q: Kokia priežastis už tai, kad Weitz padidino Veralto Corp turto vienetų dalį?
A: Weitz padidino savo poziciją Veralto Corp per 249 446 akcijas, viso padidindamas jas iki 358 699 akcijų. Šis sprendimas atspindi jo pasitikėjimą įmonės ateities rezultatais.

Q: Kodėl Weitz atsisakė savo turto vienetų Liberty Global Ltd?
A: Weitz visiškai išsiskyrė su Liberty Global Ltd, likviduodamas visas 1 436 500 akcijas. Tai rodo pokytį jo investavimo strategijoje, nes jis sutelkia dėmesį į kitas galimybes su didesniu potencialu.

Q: Kokias akcijas Weitz sumažino savo pozicijose?
A: Weitz sumažino savo pozicijas 22 akcijose, įskaitant pastebimus pakeitimus Gartner Inc ir Alphabet Inc atžvilgiu. Jis sumažino savo nuosavybę Gartner Inc per 56 550 akcijų (40,38% sumažinimą), o Alphabet Inc per 122 250 akcijų (12,43% sumažinimą).

Apibrėžimai:
– Portfelio valdytojas: profesionalas, atsakingas už investicinį portfelio valdymą klientams ar fondams.
– Vertės investavimas: strategija, orientuota į investavimą į nepakankamai įvertintas akcijas ar turtą tikėjimo, kad jų verte galiausiai padidės.
– Kainų jautrumas: požiūris, kuriame atsižvelgiama į kainų pokyčių poveikį paklausai ir vartotojų elgesiui.
– Kokybiniai veiksniai: nekvantifikuojami aspektai, darantys įtaką įmonės veiklai, tokie kaip reputacija, prekės ženklo vertė ar klientų patenkintumas.
– Akcijų skaičius: konkrečios akcijos viso skaičiaus suma, kurią turi investuotojas arba įmonė.
– Likvidacija: nuosavybės pardavimas arba paverčiamas į grynaisiais pinigais, tokiu būdu užbaigiant padėtį.

Siūlomas susijęs nuoroda: Wallace Weitz oficinio tinklalapio nuoroda