Kategorijas
AI NASDAQ News NYSE

Wallace Weitz Q4 Portfeļa atklāj stratēģisku ieguldījumu gājumu

Pasaules investoram Wallace Weitz pēdējā ceturkšņa portfeļa atjauninājumi atklāj stratēģisku pieeju vērtības ieguldījumam. Kā Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund un Weitz Partners Value Fund portfeļa pārvaldnieks kopš 1983. gada, Weitz ir izstrādājis filozofiju, kas apvieno Benjamin Graham cenu jutību ar fokusu uz kvalitatīviem faktoriem, kas ietekmē uzņēmuma ilgtermiņa panākumus.

Global Payments Inc (NYSE:GPN) kļūst par ievērojamu pievienojumu Weitz portfeļam 4. ceturksnim. Ar 230 000 akciju turēšanu šis jaunais ieguldījums veido 1,55% no portfeļa ar kopējo vērtību 29,21 miljons dolāru. Weitz lēmums pozicionēt Global Payments Inc kā svarīgu spēlētāju savā portfeļā liecina par viņa pārliecību par uzņēmuma izaugsmes un panākumu potenciālu.

Vēl viens nozīmīgs papildinājums Weitz portfeļā ir Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYA). Iekļaujot 1 406 500 akcijas, šis ieguldījums veido 1,39% no portfeļa, ar vērtību 26,22 miljonu dolāru. Weitz stratēģiskais gājiens iekļaut Liberty Global Ltd norāda uz viņa ticību uzņēmuma izredzēm un līdzsvara ar viņa kopējo ieguldījumu stratēģiju.

Papildus jaunajiem ieguldījumiem Weitz arī palielināja savus ieguldījumus vairākos esošos akciju lietās. Īpaši Veralto Corp (NYSE:VLTO) pieredzēja ievērojamu palielinājumu par 249 446 akcijām, kas kopumā sasniedza 358 699 akcijas. Tas liecina par Weitz ticību uzņēmuma nākotnes veiktspējai.

No otras puses, Weitz pilnībā pārtrauca savus ieguldījumus Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYK), likvidējot visas 1 436 500 akcijas. Šis lēmums norāda uz pārmaiņām Weitz ieguldījumu stratēģijā, jo viņš koncentrējas uz citām iespējām ar lielāku potenciālu.

Weitz arī samazināja savus ieguldījumus 22 akciju lietās, tostarp izteiktās izmaiņās Gartner Inc (NYSE:IT) un Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG). Weitz samazināja savu īpašumtiesību daļu Gartner Inc par 56 550 akcijām (40,38% samazinājums), savukārt Alphabet Inc bija samazināšanās par 122 250 akcijām (12,43% samazinājums). Šie Weitz portfeļa pielāgojumi atspoguļo viņa pastāvīgo vērtējumu par ieguldījumiem un proaktīvo pieeju risku pārvaldīšanai.

Secinājumā Wallace Weitz jaunākie portfeļa atjauninājumi parāda viņa stratēģiskos ieguldījumu gājumus un viņa apņēmību atrast vērtību tirgū. Pozicionējot Global Payments Inc kā būtisku spēlētāju un veicot aprēķinātus precizējumus savos ieguldījumos, Weitz demonstrē savu spēju pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem, vienlaikus saglabājot fokusu uz ilgtermiņa panākumiem.

FAQ sadaļa:

J: Kas ir Wallace Weitz?
A: Wallace Weitz ir ievērojams investors un portfeļa pārvaldnieks Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund un Weitz Partners Value Fund kopš 1983. gada. Viņš seko vērtības ieguldījumu filozofijai, kas apvieno cenu jutību ar kvalitatīviem faktoriem.

J: Kāda ir Global Payments Inc nozīme Weitz portfelī?
A: Global Payments Inc ir ievērojams pievienojums Weitz portfelim 4. ceturksnim. Viņš tur 230 000 uzņēmuma akcijas, kas veido 1,55% no portfeļa. Tas liecina par Weitz pārliecību par uzņēmuma izaugsmes un panākumu potenciālu.

J: Kāda ir Liberty Global Ltd nozīme Weitz portfelī?
A: Liberty Global Ltd ir vēl viens nozīmīgs papildinājums Weitz portfelī. Viņš iekļāva 1 406 500 uzņēmuma akcijas, kas veido 1,39% no portfeļa. Tas norāda uz viņa ticību uzņēmuma izredzēm un līdzsvara ar viņa kopējo ieguldījumu stratēģiju.

J: Kādēļ Weitz palielināja savas Veralto Corp ieguldījumu apjomu?
A: Weitz ir palielinājis savu ieguldījumu Veralto Corp par 249 446 akcijām, kopā sasniedzot 358 699 akcijas. Šis lēmums atspoguļo viņa ticību uzņēmuma nākotnes veiktspējai.

J: Kāpēc Weitz likvidēja savus ieguldījumus Liberty Global Ltd?
A: Weitz pilnībā pārtrauca savus ieguldījumus Liberty Global Ltd, likvidējot visas 1 436 500 akcijas. Tas norāda uz pārmaiņām viņa ieguldījumu stratēģijā, jo viņš koncentrējas uz citām iespējām ar lielāku potenciālu.

J: Kuros akciju lietās Weitz samazināja savus īpašumtiesību daudzumus?
A: Weitz samazināja savus īpašumtiesību daudzumus 22 akciju lietās, tostarp ievērojamās izmaiņās Gartner Inc un Alphabet Inc. Viņš samazināja savu īpašumtiesību daļu Gartner Inc par 56 550 akcijām (40,38% samazinājums) un Alphabet Inc par 122 250 akcijām (12,43% samazinājums).

Definīcijas:
– Portfeļa pārvaldnieks: Profesionālis, kas atbild par klientu vai fondu ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu.
– Vērtības ieguldījums: Strategija, kas koncentrējas uz ieguldījumiem nevērtētajās akcijās vai aktīvos ar cerību, ka to vērtība palielināsies.
– Cenu jutība: Pieeja, kas ņem vērā cenām veiktajām izmaiņām pieprasījumu un patērētāju uzvedības perspektīvā.
– Kvalitatīvi faktori: Neiekļaujamie aspekti, kas ietekmē uzņēmuma veiktspēju, piemēram, reputācija, zīmola vērtība vai klientu apmierinātība.
– Akciju daudzums: Noteikta uzņēmuma akciju kopējais skaits, ko tur konkrēts ieguldītājs vai organizācija.
– Likvidēt: Pārdot vai pārvērst aktīvus par naudu, tādējādi slēdzot pozīciju.

Ieteikta saistītā saite: Wallace Weitz oficiālā mājaslapa