De dalende rendementen op het geïnvesteerd kapitaal en het kapitaal van Nordstrom

Nordstrom (NYSE:JWN) is een bedrijf dat mogelijk te maken heeft met een achteruitgang in zijn bedrijfsvoering, zoals blijkt uit twee onderliggende trends: een dalend rendement op het geïnvesteerd kapitaal (ROCE) en een afnemend kapitaal. ROCE is een maatstaf die wordt gebruikt om het percentage aan voor belastingen verdiend inkomen van een bedrijf te evalueren op het geïnvesteerd kapitaal.

Op dit moment heeft Nordstrom een ROCE van 9,8%, wat als laag wordt beschouwd maar in lijn is met het sectorgemiddelde van 10%. Echter, als we het vergelijken met de prestaties van het verleden, wordt duidelijk dat het ROCE van Nordstrom gestaag is afgenomen in de afgelopen vijf jaar. Sterker nog, het was 20% vijf jaar geleden. Bovendien is het bedrag aan geïnvesteerd kapitaal in het bedrijf relatief stabiel gebleven gedurende deze periode.

Deze trends suggereren dat Nordstrom een volwassen bedrijf is dat recentelijk weinig groei heeft doorgemaakt. Met dalende rendementen en een stagnerend kapitaal, is het onwaarschijnlijk dat Nordstrom in de toekomst significante rendementen zal kunnen genereren. Als gevolg hiervan is de waarde van het bedrijf op de beurs met 72% gedaald in de afgelopen vijf jaar.

Een ander zorgpunt is de hoge verhouding van huidige verplichtingen ten opzichte van de totale activa bij Nordstrom, namelijk 40%. Dit geeft aan dat het bedrijf sterk afhankelijk is van korte-termijncrediteuren en leveranciers, wat bepaalde risico’s met zich meebrengt.

Concluderend wijzen de dalende rendementen op het geïnvesteerd kapitaal en het kapitaal van Nordstrom op een bedrijf in achteruitgang. Beleggers zouden wellicht andere opties moeten overwegen met gunstiger groeivooruitzichten.

Bronnen:
– Simply Wall St

By