De opkomst van elektrische voertuigen: Een mondiale verschuiving naar transport met lage emissies

Volgens het rapport van het Rocky Mountain Institute zullen elektrische voertuigen (EV’s) naar verwachting tussen de 62% en 86% van de wereldwijde markt domineren tegen 2030. Deze stijgende populariteit wordt gedreven door verschillende factoren, waaronder prijsgelijkheid met traditionele voertuigen met een verbrandingsmotor (ICE) en de toenemende concurrentie tussen autofabrikanten.

De wereldwijde EV-trend wordt geleid door China, dat de titel van grootste EV-markt ter wereld heeft. Noord-Europese landen, zoals Noorwegen, spelen ook een belangrijke rol met een opmerkelijk aandeel van 71% in de EV-markt. In 2022 had China een marktaandeel van 27%, gevolgd door Europa met 20,8% en de Verenigde Staten met 7,2%. Bovendien groeien landen als Indonesië, India en Nieuw-Zeeland snel uit tot enkele van de snelstgroeiende EV-markten.

Economische factoren spelen een cruciale rol bij de verschuiving naar EV’s. Het rapport benadrukt dat EV’s al prijsgelijkheid hebben bereikt met ICE-voertuigen wat betreft totale eigendomskosten. Bovendien zijn de mondiale markten op weg naar prijsgelijkheid in termen van aanschafkosten tegen 2030, waarbij de Tesla Model Y deze mijlpaal al heeft bereikt. De toenemende concurrentie tussen autofabrikanten en de bouw van batterij- en autofabrieken ondersteunen verder de verspreiding van EV’s.

Beleidsmaatregelen, zoals de stimuleringsmaatregelen van de Inflation Reduction Act en de Bipartisan Infrastructure Law van de regering-Biden, hebben bijgedragen aan de groei van de EV-industrie in de Verenigde Staten. Bovendien zijn de batterijprijzen sinds 2010 aanzienlijk gedaald met 88%, terwijl de energiedichtheid jaarlijks met 6% blijft stijgen, waardoor EV’s betaalbaarder en efficiënter worden.

Ondanks deze optimistische voorspellingen blijven uitdagingen zoals het upgraden van de elektriciteitsinfrastructuur, het uitbreiden van laadnetwerken en het implementeren van effectieve batterijrecycling bestaan. Niettemin biedt het succes van de adoptie van EV’s in China waardevolle inzichten en lessen die kunnen worden toegepast op andere landen. Bovendien suggereert het rapport dat het “ICE-tijdperk” ten einde loopt, doordat de vraag naar voertuigen met een verbrandingsmotor jaarlijks afneemt. RMI voorspelt dat de vraag naar olie voor auto’s tegen 2030 met één miljoen vaten per dag zal afnemen, wat resulteert in een totale daling van 25% in de mondiale olievraag.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel het rapport een optimistisch beeld schetst van de adoptie van EV’s, onvoorziene factoren zoals veranderingen in het beleid, consumentensentimenten en sociaal-politieke en economische verschillen daadwerkelijke adoptiepercentages kunnen beïnvloeden. Desalniettemin geeft de opkomst van elektrische voertuigen een mondiale verschuiving naar transport met lage emissies aan, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een schonere en duurzamere toekomst.

Bronnen:
– Rapport van het Rocky Mountain Institute
– Internationaal Energieagentschap
– Gegevens van EV Volumes

By