Is NextEra Energy’s Schuld een zorg voor aandeelhouders?

Legendarische fondsmanager Li Lu zei ooit: ‘Het grootste investeringsrisico is niet de volatiliteit van de prijzen, maar of je een permanent verlies van kapitaal zult lijden.’ Bij het beoordelen van het risico van een aandeel is het essentieel om rekening te houden met het gebruik van schuld door het bedrijf. Te veel schuld kan een aanzienlijk risico vormen, aangezien het een bedrijf potentieel kan doen zinken. In het geval van NextEra Energy, Inc., een toonaangevend energiebedrijf, is het cruciaal om te bepalen of de schuld een zorg is voor aandeelhouders.

Schuld wordt risicovol wanneer een bedrijf zijn verplichtingen niet gemakkelijk kan nakomen, hetzij door vrije kasstroom of door kapitaal aan een aantrekkelijke prijs op te halen. Als een bedrijf niet aan zijn wettelijke verplichtingen tot terugbetaling van schulden kan voldoen, kunnen aandeelhouders uiteindelijk met niets achterblijven. Een andere mogelijke situatie is dat het bedrijf nieuw eigen vermogen moet aantrekken tegen een lage prijs, waardoor aandeelhouders permanent worden verwaterd.

NextEra Energy maakt gebruik van schuld in zijn bedrijfsactiviteiten. Per juni 2023 had het bedrijf een schuld van 72,2 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 63,6 miljard dollar in het voorgaande jaar. Het bedrijf heeft echter ook een kasreserve van 1,58 miljard dollar, wat resulteert in een nettoschuld van ongeveer 70,6 miljard dollar.

Als we de balans van NextEra Energy analyseren, zien we dat het bedrijf verplichtingen had ter waarde van 24,9 miljard dollar die binnen een jaar vervallen, en verplichtingen van 89,0 miljard dollar die daarna vervallen. Daarentegen had het 1,58 miljard dollar aan contanten en 4,92 miljard dollar aan vorderingen die binnen 12 maanden vervallen. Hierdoor blijft het bedrijf zitten met verplichtingen van in totaal 107,4 miljard dollar meer dan zijn contanten en kortlopende vorderingen samen.

Gezien de aanzienlijke marktkapitalisatie van NextEra Energy van 138,1 miljard dollar, duidt dit tekort erop dat aandeelhouders aandacht moeten besteden aan het gebruik van schuld door het bedrijf. Als schuldeisers een verbetering van de balans eisen, kunnen aandeelhouders te maken krijgen met aanzienlijke verwatering.

Om de schuld van het bedrijf te beoordelen in verhouding tot de winst, worden twee belangrijke ratios gebruikt. De eerste ratio is de nettoschuld gedeeld door de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), terwijl de tweede ratio aangeeft hoeveel keer de winst vóór rente en belastingen (EBIT) de rentelast dekt (interestdekkingsratio).

NextEra Energy heeft een schuld/EBITDA-ratio van 4,9, en de EBIT dekte de rentelast 4,9 keer. Op basis van deze ratio’s lijkt het erop dat de schuld van het bedrijf niet verder moet toenemen, maar dat het zijn huidige hefboomwerking aankan. Bovendien liet de EBIT van NextEra Energy een aanzienlijke stijging van 332% zien in vergelijking met het voorgaande jaar.

Het is echter belangrijk op te merken dat het bedrijf de afgelopen drie jaar aanzienlijk negatieve vrije kasstroom heeft gezien. Deze negatieve kasstroom, in combinatie met de schuld, vergroot het risico voor aandeelhouders.

Concluderend roept het gebruik van schuld door NextEra Energy enkele zorgen op. Hoewel het bedrijf in staat is geweest om zijn EBIT te laten groeien, wegen de conversie van EBIT naar vrije kasstroom en de nettoschuld/EBITDA op het algehele risicoprofiel. Het is belangrijk voor aandeelhouders om de schuld niveaus van het bedrijf nauwlettend te volgen. Zoals bij elke investering is het essentieel om grondig onderzoek te doen en alle factoren in overweging te nemen voordat er beslissingen worden genomen.

Bron: Simply Wall St (geen URL verstrekt)

By