Aksjebanken reduserer FD-rentene for 2023

Aksjebanken, en av dei leiande privatbankane i India, har nyleg gjort endringar i sine faste innskotsrenter (FD). Desse nye rentene trådde i kraft 15. september. Den indiske sentralbanken, Reserve Bank of India, har justert si repo-rente, som har auka frå 4,00% til 5,9% i år, for å kontrollere inflasjonen. Som respons på desse endringane har Aksjebanken redusert rentene på sine FD-er og foretatt justeringar i rentene på visse løpetider.

For løpetider frå 7 til 29 dagar har banken redusert renten frå 3,51% til 3,00%. I tillegg har renten for FD-er med ei løpetid på 16 månader blitt redusert frå 6,80% til 6,70%. For FD-er med ei løpetid på 2 år har renten blitt redusert med 0,10%.

Her er dei nye rentene for Aksjebanken sine FD-er for året 2023:

– For løpetider frå 15 månader til 5 år: 7,10%
– For 1 år: 6,71%
– For 2 år: 7,11%
– For 3 år: 7,12%
– For 4 år: 7,01%
– For 5 år: 7,11%

Desse nye rentene gjeld for vanlege FD-er, og Aksjebanken tilbyr også skattefrie FD-er med ei rente på 7,01%.

Kjelde: [Kjeldetittel]

By