Categories
AI News Stock Exchange xCH

Den greske aksjemarknaden opplever mindre nedgang med lågt handelsvolum

Den greske aksjemarknaden hadde ein relativt roleg dag på mandag, der dei fleste aksjene tapte terreng for andre dag på rad. Det daglege handelsvolumet var det lågaste dei siste 11 dagane, noko som indikerer ein manglande aktivitet frå sterke investorer.

Sjølv om det var tidlege gevinstar på marknaden, valde handlarane raskt å ta gevinstane sine, sidan dei trudde at aksjene hadde blitt overkjøpte dei siste vekene. Denne forsiktige tilnærminga kan ha vore påverka av at referanseindeksen hadde nådd sitt høgaste nivå sidan 2011.

Børsplassen Athens Exchange (ATHEX) sin generelle indeks stengde på 1 394,08 poeng, noko som tilsvarar ein nedgang på 0,49% frå føregåande handelsdag. Den store FTSE-25-indeksen gjekk òg ned med 0,38% og enda på 3 395,27 poeng.

Innan banksektoren opplevde fleire aksjar tap. Piraeus gjekk ned med 1,04%, Alpha fall med 1,02%, Eurobank tapte 0,34%, og National gav frå seg 0,28%. På den andre sida viste Hellenic Energy ein moderat oppgang på 1,18%, og OPAP klarte å sikre ein gevinst på 0,85%.

Blant andre merkbare endringar, krympa Aegean Airlines med 2,20%, Quest Holdings sank med 2,19%, ElvalHalcor falt med 2,03%, og Viohalco skilte seg med 1,75%. Totalt sett sikra 37 aksjar seg gevinstar, medan 68 opplevde tap, og 25 heldt seg uendra.

Også handelsvolumet opplevde ein betydeleg nedgang samanlikna med tidlegare handelsdag, med ein omsetning på 83,9 millionar euro i staden for føregåande 110 millionar euro.

I mellomtida opplevde den generelle indeksen for Cyprus Stock Exchange i Nicosia ein liten oppgang på 0,09%, som enda på 140,70 poeng.

Totalt sett, sjølv om den greske aksjemarknaden opplevde ein liten nedgang og lågt handelsvolum, er det viktig å merke seg at marknadssituasjonen kan endre seg raskt. Investorer bør nøye analysere markedsforholda og ta informerte beslutningar basert på deira investeringsstrategi.

Vanlege spørsmål basert på hovudtema og informasjon presentert i artikkelen: