Dr Reddy’s-aksje ser positiv moment, avslutter på ₹5425,55

Aksjen til Dr Reddy’s Laboratories opna på ₹5430,05 og avslutta på ₹5425,55 på siste handelsdag, med ein høg på ₹5629,55 og ein låg på ₹5430,05 i løpet av dagen. Marknadsverdien til Dr Reddy’s er ₹93 128,56 crore, med ein 52-vekers høg og låg på henholdsvis ₹5986,2 og ₹4088,7. BSE-volumet for aksjen på siste dag var 10 987 aksjar.

For øyeblikket handlar Dr Reddy’s-aksjen til ein pris på ₹5595,35, med ein prosentendring på 3,13 og ein nettoendring på 169,8. Dette indikerer at aksjeprisen har auka med 3,13% frå sin tidlegare verdi, noko som resulterer i ein netto vinning på 169,8. Den positive endringa i aksjeprisen tyder på ein gunstig marknadssentiment mot Dr Reddy’s-aksjen, der investorer er villig til å betale ein høgare pris for den.

På den tidlegare handelsdagen hadde Dr Reddy’s Laboratories ein BSE-volum på 10 987 aksjar, med ein avslutningspris på ₹5425,55.

Dette informasjonen gir innsikt i prestasjonen til Dr Reddy’s-aksjen på marknaden. Investorer og handelsmenn kan bruke desse tala til å vurdere momentumet og attraktiviteten til aksjen. Det er viktig å merke seg at dataene som er gitt, er gjenstand for marknadssvingingar og ikkje bør betraktast som økonomisk rådgiving.

Definisjonar:
– Dr Reddy’s Laboratories: Eit farmasøytisk selskap basert i India, engasjert i utvikling, produksjon og marknadsføring av eit breitt spekter av farmasøytiske produkt.
– BSE: Bombay Stock Exchange, ein av dei største børsene i India.

Kjelder:
– LiveMint (Merksam: Dette er ein AI-generert liveblogg og er ikkje redigert av LiveMint-staben)

By