Categories
AI NASDAQ News Stock Exchange xCH

Indiske marknader opnar med blanda merknad; Nifty Midcap og Nifty Smallcap opnar lågare

Indiske marknader starta handelsdagen med ei blanda merknad, der Sensex opna noko opp med 0,04% medan Nifty opna lågare med 0,1%. Nifty Midcap og Nifty Smallcap indeksane opna òg betydeleg lågare med henholdsvis 0,93% og 1,83%. Auka i India VIX med 2,54% tyder på aukande marknadsvolatilitet.

Når det gjeld sektorytelse, er Nifty Financial Services, Nifty Bank og Nifty FMCG blant dei som aukar mest, medan Nifty Metal, Nifty Media og Nifty Realty har det vanskelig og blir rekna som dei som taper mest.

Når vi analyserer dei som aukar mest av Nifty 50-aksjane, leier Hero Motocorp, Divi’s Laboratories og Coal India an. Hindalco, JSW Steel og Power Grid opplever derimot tap og er blant dei som taper mest.

Den breiare marknadssentimentet er negativt, med 1817 aksjar som går nedanfor berre 283 aksjar som går opp. Dette tyder på eit børstapre som rår på marknaden.

Sjølv om dei indiske marknadane viser blanda merknad, er det viktig å halde seg oppdatert og ta informerte investeringsbeslutningar. DSIJ’s «Flash News Investment» vekebrev gir lønnsame idear basert på fundamental og teknisk analyse. Investorar som ser etter moglegheiter kan laste ned tenestens detaljar for meir innsikt.

Det er òg viktig å merke seg at prestasjonen til globale marknader kan påverke dei indiske marknadene. Nasdaq opplevde ein liten nedgang, medan Dow Jones hadde moderate framgangar. Investorer ventar spent på USAs inflasjonsrapporter og andre datautgjevingar som kan påverke Federal Reserve sine politiske avgjerder.

Oljeprisane har halde seg stabile den andre dagen på rad, med bekymringar om potensielle rentejusteringar i USA som overskygger spenningar i Midtausten. Brent-futures opplevde ein marginal nedgang, medan prisane på US West Texas Intermediate (WTI) råka ein liten auke.

Den 12. februar 2024 kjøpte utanlandske institusjonelle investorer (FII) aksjar for 126,60 crore rupees, medan innanlandske institusjonelle investorer (DII) kjøpte aksjar for 1.711,75 crore rupees.

Vidare er det viktig å vere klar over aksjar som er forbode å handle i F&O-segmentet den 13. februar 2024. Desse aksjane inkluderer ABFRL, ASHOKLEY, AUROPHARMA, BALRAMCHIN, BANDHANBNK, BIOCON, DELTACORP, HINDCOPPER, INDIACEM, INDUSTOWER, PNB, SAIL og ZEEL.

Totalt sett opplever dei indiske marknadane ei blanda opning, og investorer må vere forsiktige og gjere grundige analysar før dei tek investeringsbeslutningar.

Ofte stilte spørsmål:
1. Korleis er dei noverande marknadstrendane i India?
Indiske marknader opna med ei blanda merknad, der Sensex var litt opp med 0,04% og Nifty var lågare med 0,1%. Nifty Midcap og Nifty Smallcap indeksane opna betydeleg lågare med henholdsvis 0,93% og 1,83%.

2. Kva sektorar gjer det bra på marknaden?
Nifty Financial Services, Nifty Bank og Nifty FMCG-sektorane er blant dei som gjer det bra og aukar mest.

3. Kva sektorar slit på marknaden?
Nifty Metal, Nifty Media og Nifty Realty-sektorane slit og blir rekna som dei som taper mest.

4. Kva aksjar leier an blant Nifty 50-aksjane?
Hero Motocorp, Divi’s Laboratories og Coal India leier an blant Nifty 50-aksjane.

5. Kva aksjar opplever tap?
Hindalco, JSW Steel og Power Grid opplever tap og er blant dei som taper mest.

6. Korleis er det generelle marknadssentimentet?
Det breiare marknadssentimentet er negativt, med 1817 aksjar som går nedanfor berre 283 aksjar som går opp. Dette tyder på ein bjørnemarknad pregar marknaden.

7. Finst det investeringsnyheitsbrev tilgjengeleg med idear for inntening?
Ja, DSIJ’s «Flash News Investment» vekebrev gir lønnsame idear basert på fundamental og teknisk analyse. Investorer som ser etter moglegheiter kan laste ned tenestens detaljar for meir innsikt.

8. Korleis kan prestasjonen til globale marknader påverke dei indiske marknadane?
Prestasjonen til globale marknader kan påverke dei indiske marknadane. Investorer ventar spent på USAs inflasjonsrapporter og andre datautgjevingar som kan påverke Federal Reserve sine politiske avgjerder.

9. Korleis er den noverande statusen for oljeprisane?
Oljeprisane har halde seg stabile den andre dagen på rad, med bekymringar om potensielle rentejusteringar i USA som overskygger spenningar i Midtausten. Brent-futures opplevde ein marginal nedgang, medan prisane på US West Texas Intermediate (WTI) råka ein liten auke.

10. Kva var dei siste aktivitetane til utanlandske institusjonelle investorer (FII) og innanlandske institusjonelle investorer (DII)?
Den 12. februar 2024 kjøpte utanlandske institusjonelle investorer (FII) aksjar for 126,60 crore rupees, medan innanlandske institusjonelle investorer (DII) kjøpte aksjar for 1.711,75 crore rupees.

11. Kva aksjar er forbode å trade i F&O-segmentet?
Aksjar som er forbode å trade i F&O-segmentet den 13. februar 2024, inkluderer ABFRL, ASHOKLEY, AUROPHARMA, BALRAMCHIN, BANDHANBNK, BIOCON, DELTACORP, HINDCOPPER, INDIACEM, INDUSTOWER, PNB, SAIL og ZEEL.

Definisjonar:
– Sensex: Sensex er ein aksjeindeks med 30 godt etablerte og økonomisk solide selskap som er lista på Bombay Stock Exchange (BSE).
– Nifty: Nifty er aksjeindeksen til National Stock Exchange (NSE) of India og omfattar 50 store selskap.
– VIX: India VIX er ein volatilitetsindeks basert på Nifty 50 Index opsjonsprisar. Den representerer marknadens forventningar til nærtidsvolatilitet.

Relaterte lenker:
– DSIJ’s Flash News Investment
– Bombay Stock Exchange
– National Stock Exchange of India