Nestle vel WPP OpenMind som sin eksklusive mediabyrå i Europa

Nestle, verdas største produsent av pakka matvarer, har kunngjort at dei har valt WPP OpenMind som sitt eksklusive mediabyrå i Europa. Dette valet kjem då Nestle ønsker å nå forbrukarar på ein meir effektiv måte i eit endra handelslandskap påverka av ein kostnadskrise. Avtalen representerer ein betydeleg siger for WPP OpenMind, særleg i ein tid der global annonseringsspening går nedover.

WPP, det største reklamekonsernet globalt, har tidlegare endra sin prognose for fullårsvekst på grunn av nedgang i spening frå teknologiselskap. Samarbeidet med WPP OpenMind er forventa å føre til betre avgjerdstaking og mediaplanlegging for Nestle, og gjere det mogleg å bygge merkevare og fange forbrukarar si merksemd på stor skala. Dei nøyaktige økonomiske detaljane i avtalen er likevel ikkje offentliggjorde.

Med dette samarbeidet skal WPP OpenMind ha ansvar for koordineringa av Nestle sine marknadskommunikasjonar i Europa, inkludert innkjøp av annonseplass og planlegging av kampanjar for fleire merkevarer, som til dømes Kit Kat sjokolade og Nescafé-kaffi. Det er verd å merke seg at kreative oppgåver, som animasjon og innholdsgenerering, skal handterast separat.

Avtalen mellom Nestle og WPP OpenMind gjeld eksklusivt for Europa og påverkar ikkje andre regionar. Nestle, som mange av konkurrentane sine, reduserte marknadsføringsutgiftene i fjor på grunn av forstyrringar i forsyningskjeda og usikkerheit rundt forbrukaråtferd. Likevel har selskapet no auka investeringa betydeleg i marknadsføringsaktivitetar, slik CEO Mark Schneider understreka i juli.

I løpet av første halvår 2023 auka Nestle sitt annonserings- og markedsføringsbudsjett med 7,5% i konstant valuta samanlikna med same periode året før. Dette valet av WPP OpenMind som eksklusivt mediabyrå i Europa reflekterer Nestle si forplikting til å tilpasse seg endrande forbrukardynamikk og nytta strategiske samarbeid for å nå målgruppa på ein effektiv måte.

Kjelde:
– Richa Naidu, Thomson Reuters

By