Categories
NASDAQ News NYSE

Wallace Weitz sitt Q4-portefølje viser strategiske investeringsgrep

Den anerkjente investoren Wallace Weitz har nylig delt oppdateringene til porteføljen sin for fjerde kvartal 2023, og avslører en strategisk tilnærming til verdiinvesteringer. Som porteføljeforvalter for Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund og Weitz Partners Value Fund siden 1983, har Weitz utviklet en filosofi som kombinerer Benjamin Grahams prisfølsomhet med fokus på kvalitative faktorer som påvirker selskapets langsiktige suksess.

Global Payments Inc (NYSE:GPN) fremstår som et bemerkelsesverdig tillegg til Weitz sin portefølje for Q4. Med 230 000 aksjer representerer denne nye investeringen 1,55% av porteføljen, med en total verdi på $29,21 millioner. Weitz sin beslutning om å posisjonere Global Payments Inc som en nøkkelspiller i porteføljen indikerer hans tillit til selskapets potensial for vekst og suksess.

En annen betydelig tillegg til Weitz sin portefølje er Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYA). Med inkluderingen av 1 406 500 aksjer utgjør denne investeringen 1,39% av porteføljen, verdsatt til $26,22 millioner. Weitz sin strategiske beslutning om å inkludere Liberty Global Ltd viser hans tro på selskapets muligheter og er i tråd med hans overordnede investeringsstrategi.

I tillegg til de nye posisjonene, økte Weitz også sine posisjoner i flere eksisterende aksjer. Spesielt så Veralto Corp (NYSE:VLTO) en betydelig økning på 249 446 aksjer, noe som brakte totalen til 358 699 aksjer. Dette representerer en økning på 228,32% i antall aksjer, og viser Weitz sin tillit til selskapets fremtidige resultater.

På den andre siden solgte Weitz alle sine aksjer i Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYK), og avsluttet dermed sin posisjon på 1 436 500 aksjer. Denne beslutningen antyder en endring i Weitz sin investeringsstrategi, da han fokuserer på andre muligheter med større potensial.

Weitz gjorde også reduksjoner i sine posisjoner i 22 aksjer, inkludert bemerkelsesverdige endringer i Gartner Inc (NYSE:IT) og Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG). Weitz reduserte sin beholdning i Gartner Inc med 56 550 aksjer, en nedgang på 40,38%, mens Alphabet Inc hadde en reduksjon på 122 250 aksjer, en nedgang på 12,43%. Disse justeringene i Weitz sin portefølje reflekterer hans løpende evaluering av investeringer og hans proaktive tilnærming til risikostyring.

I konklusjonen viser Wallace Weitz sine nyeste oppdateringer av porteføljen hans hans strategiske investeringsgrep og hans forpliktelse til å finne verdi på markedet. Ved å plassere Global Payments Inc som en nøkkelspiller og gjøre beregnede justeringer i posisjonene sine, viser Weitz sin evne til å tilpasse seg skiftende markedsforhold samtidig som han opprettholder fokus på langsiktig suksess.

FAQ seksjon:

Spørsmål: Hvem er Wallace Weitz?
Svar: Wallace Weitz er en anerkjent investor og porteføljeforvalter for Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund og Weitz Partners Value Fund siden 1983. Han følger en verdiinvesteringsfilosofi som kombinerer prisfølsomhet med kvalitative faktorer.

Spørsmål: Hva er betydningen av Global Payments Inc i Weitz sin portefølje?
Svar: Global Payments Inc er et bemerkelsesverdig tillegg til Weitz sin portefølje for Q4. Han eier 230 000 aksjer i selskapet, som utgjør 1,55% av porteføljen. Dette antyder Weitz sin tillit til selskapets potensial for vekst og suksess.

Spørsmål: Hva er betydningen av Liberty Global Ltd i Weitz sin portefølje?
Svar: Liberty Global Ltd er en annen betydelig tillegg til Weitz sin portefølje. Han inkluderte 1 406 500 aksjer i selskapet, som utgjør 1,39% av porteføljen. Dette viser hans tro på selskapets muligheter og er i tråd med hans overordnede investeringsstrategi.

Spørsmål: Hva er årsaken bak Weitz sin økning i posisjoner i Veralto Corp?
Svar: Weitz har økt sin posisjon i Veralto Corp med 249 446 aksjer, noe som bringer totalen til 358 699 aksjer. Denne beslutningen reflekterer hans tillit til selskapets fremtidige resultater.

Spørsmål: Hvorfor solgte Weitz sin posisjon i Liberty Global Ltd?
Svar: Weitz avsluttet sin posisjon i Liberty Global Ltd ved å selge alle 1 436 500 aksjer. Dette antyder en endring i hans investeringsstrategi da han fokuserer på andre muligheter med større potensial.

Spørsmål: Hvilke aksjer reduserte Weitz posisjonene sine i?
Svar: Weitz gjorde reduksjoner i sine posisjoner i 22 aksjer, inkludert bemerkelsesverdige endringer i Gartner Inc og Alphabet Inc. Han reduserte sin beholdning i Gartner Inc med 56 550 aksjer (en nedgang på 40,38%) og Alphabet Inc med 122 250 aksjer (en nedgang på 12,43%).

Definisjoner:
– Porteføljeforvalter: En fagperson som er ansvarlig for å forvalte en investeringsportefølje på vegne av kunder eller fond.
– Verdiinvestering: En strategi som fokuserer på å investere i undervurderte aksjer eller eiendeler, med forventning om at verdien deres vil øke over tid.
– Prisfølsomhet: En tilnærming som tar hensyn til virkningen av prisendringer på etterspørsel og forbrukeradferd.
– Kvalitative faktorer: Ikke-målbare aspekter som påvirker et selskaps prestasjon, som omdømme, merkeverdi eller kundetilfredshet.
– Antall aksjer: Det totale antallet aksjer av en bestemt aksje som eies av en investor eller enhet.
– Avvikle: Å selge eller konvertere eiendeler til kontanter, og dermed avslutte en posisjon.

Foreslått relatert lenke: Wallace Weitz sin offisielle nettside