Czy akcje Lions Gate Entertainment (LGF.B) są umiarkowanie niedowartościowane? Kompleksowa analiza

W tym artykule przeprowadzono kompleksową analizę Lions Gate Entertainment Corp (NYSE:LGF.B), prominentnego gracza w branży rozrywkowej, w celu ustalenia, czy jego akcje są niedowartościowane. Pomimo trzymiesięcznej straty wynoszącej 10,25%, akcje zyskały 15 września 2023 r. 4,67%, co skłania inwestorów do zastanowienia się, czy cena akcji jest odpowiednia.

Lions Gate Entertainment działa poprzez segmenty Motion Picture, Television Production i Media Networks. Firma generuje większość swoich przychodów z segmentu Television Production, który skupia się na produkcji, produkcji i dystrybucji telewizyjnych produkcji na całym świecie. Na dzień analizy cena akcji wynosi 8,29 USD za akcję, a kapitalizacja rynkowa wynosi 2 miliardy USD.

Wartością własną stosowaną jako miara wewnętrzna wartości akcji jest tzw. wartość FGV. Na podstawie obliczeń wartości FGV wydaje się, że Lions Gate Entertainment jest umiarkowanie niedowartościowane. Oznacza to, że akcje mają potencjał uzyskania wyższych długoterminowych zwrotów niż wzrost biznesu.

Przy ocenie siły finansowej firmy ważne jest uwzględnienie wskaźnika gotówki do zadłużenia. Lions Gate Entertainment ma wskaźnik gotówki do zadłużenia wynoszący 0,17, co wskazuje na słabą kondycję bilansową i siłę finansową. Inwestowanie w firmy o niskiej sile finansowej może wiązać się z trwałą utratą kapitału.

Rentowność to kolejny istotny czynnik, który inwestorzy powinni wziąć pod uwagę. Lions Gate Entertainment był zyskowny przez pięć spośród ostatnich dziesięciu lat. Jednak w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy firma odnotowała stratę na akcję w wysokości 8,61 USD. Jej marża operacyjna plasuje się lepiej niż 53,09% jej branżowych konkurentów, co wskazuje na sprawiedliwą rentowność.

Wzrost jest istotnym aspektem wyceny firmy. Średni roczny wzrost przychodów Lions Gate Entertainment wynosi -1,8%, co plasuje go na gorszej pozycji niż większość jego branżowych konkurentów. Średni wzrost EBITDA w ciągu trzech lat wynosi -59,3%, co wskazuje na znaczny spadek wzrostu.

Porównanie wskaźnika zwrotu zainwestowanego kapitału (ROIC) do ważonego kosztu kapitału (WACC) pozwala ocenić rentowność firmy. ROIC Lions Gate Entertainment wynosi 1,81, podczas gdy WACC wynosi 10,12. Oznacza to, że firma nie generuje wystarczających zwrotów, aby pokryć swoje koszty kapitału.

Podsumowując, Lions Gate Entertainment (NYSE:LGF.B) wydaje się być umiarkowanie niedowartościowane. Jednak siła finansowa firmy jest słaba, a rentowność i wskaźniki wzrostu nie są korzystne w porównaniu do jej branżowych konkurentów. Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować te czynniki przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Źródło: GuruFocus (www.gurufocus.com)

By