Kategorie
AI News Tech

Inwestorzy śledzą uważnie styczniowe dane dotyczące inflacji

Początek lutego przyniósł ostrożny start dla krajowych indeksów referencyjnych – Nifty i Sensex, gdy inwestorzy z niecierpliwością oczekują publikacji danych dotyczących styczniowej inflacji. Eksperci rynkowi przewidują czasową korektę w nadchodzących sesjach, dopóki Nifty nie przekroczy poziomu 22 000.

W związku z obecnymi trendami na rynku, Sameet Chavan, Główny Analityk ds. Badań Technicznych i Instrumentów pochodnych w Angel One, stwierdza, że ​​przebicie wyzwania w zakresie 21 900-22 000 dla Nifty będzie znaczącym osiągnięciem dla byków. Podkreśla on znaczenie decydującego przełomu powyżej tych poziomów, który może wywołać następną fazę rajdu na rynku.

12 lutego Sensex pokazał płasko-pozytywną wydajność na poziomie 71 647, podczas gdy Nifty osiągnął skromne zyski, otwierając się na poziomie 21 827. Vaishali Parekh, Wiceprezes ds. Badań Technicznych w Prabhudas Lilladher, uważa, że dla poprawy ogólnego nastroju na rynku, Nifty musi przekroczyć strefę 21 800 z przekonaniem. Wskazuje ona wsparcie na poziomie 21 700, podczas gdy opór przewiduje się na poziomie 21 950.

Na początku sesji handlowej zaobserwowano realizację zysków na szerszym rynku, co spowodowało spadek nawet o 1 procent w indeksach Nifty Midcap 100 i Nifty Smallcap 100 w ciągu pierwszej godziny. V K Vijayakumar, Główny Strateg ds. Inwestycji w Geojit Financial Services, wyraża obawy związane z wysokimi wycenami w tych segmentach rynku, podkreślając znaczenie zabezpieczenia w akcjach o dużym kapitalizacji z perspektywy długoterminowej.

Podsumowując, inwestorzy pozostają w stanie podwyższonej gotowości, gdy z niecierpliwością oczekują publikacji danych dotyczących styczniowej inflacji, spodziewając się pozytywnych rezultatów, które potencjalnie mogą prowadzić do wzrostu wartości na rynku. Jak zawsze, rozsądne jest szukanie porady od certyfikowanych ekspertów przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Sekcja FAQ:

Q: Na co inwestorzy niecierpliwie czekają w lutym?
A: Inwestorzy niecierpliwie czekają na publikację danych dotyczących styczniowej inflacji.

Q: Jakie jest znaczenie przekroczenia strefy 21 900-22 000 dla Nifty?
A: Przekroczenie tej strefy byłoby znaczącym osiągnięciem dla byków i mogło by wywołać następną fazę rajdu na rynku.

Q: Jaka była wydajność Sensex i Nifty 12 lutego?
A: Sensex pokazał płasko-pozytywną wydajność na poziomie 71 647, podczas gdy Nifty osiągnął skromne zyski, otwierając się na poziomie 21 827.

Q: Jakie jest zakres, który musi zostać przekroczony przez Nifty dla poprawy ogólnego nastroju na rynku?
A: Nifty musi przekroczyć strefę 21 800 z przekonaniem dla poprawy ogólnego nastroju na rynku.

Q: Jakie wsparcie i opór zostało zidentyfikowane przez Vaishali Parekh?
A: Wsparcie zostało zidentyfikowane na poziomie 21 700, podczas gdy opór przewiduje się na poziomie 21 950.

Q: Jak spadki były obserwowane w indeksach Nifty Midcap 100 i Nifty Smallcap 100 w pierwszej godzinie handlu?
A: Realizacja zysków spowodowała spadek nawet o 1 procent w indeksach Nifty Midcap 100 i Nifty Smallcap 100 w pierwszej godzinie handlu.

Q: Jakie obawy wyraża V K Vijayakumar?
A: V K Vijayakumar wyraża obawy związane z wysokimi wycenami na szerszych segmentach rynku i podkreśla znaczenie zabezpieczenia w akcjach o dużym kapitalizacji z perspektywy długoterminowej.

Kluczowe pojęcia:
– Nifty: Nifty to indeks giełdowy w Indiach, który reprezentuje ważoną średnią 50 indyjskich spółek z 13 sektorów indyjskiej gospodarki.
– Sensex: Sensex to indeks giełdowy w Indiach, który reprezentuje ważoną średnią 30 indyjskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bombaju.

Sugerowane powiązane linki:
– Narodowa Giełda Papierów Wartościowych w Indiach
– Giełda Papierów Wartościowych w Bombaju