Kategorie
NASDAQ News NYSE

Portfel Wallace’a Weitza w czwartym kwartale 2023 roku ukazuje strategiczne decyzje inwestycyjne

Renomowany inwestor Wallace Weitz niedawno podzielił się aktualizacjami swojego portfela na czwarty kwartał 2023 roku, ujawniając strategiczne podejście do inwestowania w wartości. Jako zarządzający portfelem Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund i Weitz Partners Value Fund od 1983 roku, Weitz stworzył filozofię łączącą wrażliwość na cenę Benjamina Grahama z uwzględnieniem czynników jakościowych, które wpływają na długoterminowy sukces przedsiębiorstwa.

Global Payments Inc (NYSE:GPN) jest godnym uwagi dodatkiem do portfela Weitza na czwarty kwartał. Posiadając 230 000 akcji, nowa inwestycja ta stanowi 1,55% portfela o łącznej wartości 29,21 miliona dolarów. Decyzja Weitza o umieszczeniu Global Payments Inc jako kluczowego gracza w swoim portfelu sugeruje jego pewność co do potencjału wzrostu i sukcesu tej spółki.

Kolejnym istotnym dodatkiem do portfela Weitza jest Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYA). Włączenie 1 406 500 akcji tej spółki stanowi 1,39% portfela o wartości 26,22 miliona dolarów. Strategiczny ruch Weitza włączenia Liberty Global Ltd wskazuje na jego wiarę w perspektywy tej spółki i koresponduje z jego ogólną strategią inwestycyjną.

Oprócz nowych posiadłości, Weitz zwiększył również swoje zaangażowanie w kilka istniejących akcji. Warto zauważyć, że Veralto Corp (NYSE:VLTO) odnotował znaczny wzrost o 249 446 akcji, co łącznie daje 358 699 akcji. Oznacza to wzrost liczby akcji o 228,32%, co pokazuje pewność Weitza w przyszły rozwój tej spółki.

Z drugiej strony, Weitz całkowicie zlikwidował swoje zaangażowanie w Liberty Global Ltd (NASDAQ:LBTYK), wyprzedając wszystkie 1 436 500 akcji. Ta decyzja wskazuje na zmianę strategii inwestycyjnej Weitza, skupiając się na innych możliwościach o większym potencjale.

Weitz dokonał także redukcji swoich posiadłości w 22 spółkach, w tym w Gartner Inc (NYSE:IT) i Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG). Weitz zmniejszył swoje zaangażowanie w Gartner Inc o 56 550 akcji, co stanowi spadek o 40,38%, podczas gdy w Alphabet Inc zanotowano zmniejszenie o 122 250 akcji, co daje spadek o 12,43%. Te dostosowania w portfelu Weitza odzwierciedlają jego ciągłe oceny inwestycji i aktywne podejście do zarządzania ryzykiem.

Podsumowując, najnowsze aktualizacje portfela Wallace’a Weitza podkreślają jego strategiczne decyzje inwestycyjne i zaangażowanie w poszukiwanie wartości na rynku. Poprzez umieszczenie Global Payments Inc jako kluczowego gracza i dokonanie przemyślanych zmian w posiadłościach, Weitz demonstruje swoją zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, zachowując jednocześnie skupienie na długoterminowym sukcesie.

Sekcja FAQ:

P: Kim jest Wallace Weitz?
O: Wallace Weitz to renomowany inwestor i zarządzający portfelem Weitz Value Fund, Weitz Hickory Fund i Weitz Partners Value Fund od 1983 roku. Stosuje filozofię inwestowania w wartości, łączącą w sobie wrażliwość na cenę z czynnikami jakościowymi.

P: Jakie jest znaczenie Global Payments Inc w portfelu Weitza?
O: Global Payments Inc to istotne dodatkowe przedsięwzięcie w portfelu Weitza na czwarty kwartał. Posiada on 230 000 akcji tej spółki, co stanowi 1,55% portfela. Sugeruje to pewność Weitza co do potencjału wzrostu i sukcesu tej spółki.

P: Jakie jest znaczenie Liberty Global Ltd w portfelu Weitza?
O: Liberty Global Ltd to kolejny znaczący dodatek do portfela Weitza. Weitz włączył do portfela 1 406 500 akcji tej spółki, co stanowi 1,39% portfela. Wskazuje to na jego wiarę w perspektywy tej spółki i koresponduje z jego ogólną strategią inwestycyjną.

P: Jaka jest przyczyna zwiększenia posiadłości Weitza w Veralto Corp?
O: Weitz zwiększył swoje zaangażowanie w Veralto Corp o 249 446 akcji, łącznie dając 358 699 akcji. Ta decyzja odzwierciedla jego pewność co do przyszłego rozwoju tej spółki.

P: Dlaczego Weitz zlikwidował swoje zaangażowanie w Liberty Global Ltd?
O: Weitz całkowicie zlikwidował swoje zaangażowanie w Liberty Global Ltd, sprzedając wszystkie 1 436 500 akcji. Sugeruje to zmianę jego strategii inwestycyjnej, skupienie się na innych możliwościach o większym potencjale.

P: W jakich spółkach Weitz zmniejszył swoje zaangażowanie?
O: Weitz dokonał redukcji swoich posiadłości w 22 spółkach, w tym istotnych zmian w Gartner Inc i Alphabet Inc. Zmniejszył swoje zaangażowanie w Gartner Inc o 56 550 akcji (spadek o 40,38%) oraz w Alphabet Inc o 122 250 akcji (spadek o 12,43%).

Definicje:
– Zarządca portfela: Profesjonalista odpowiedzialny za zarządzanie portfelem inwestycyjnym w imieniu klientów lub funduszy.
– Inwestowanie w wartości: Strategia, która polega na inwestowaniu w niedowartościowane akcje lub aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość z czasem wzrośnie.
– Wrażliwość na cenę: Aktualizacja strategii, która uwzględnia wpływ zmian cen na popyt i zachowanie konsumentów.
– Czynniki jakościowe: Aspekty niekwantyfikowalne, które wpływają na wyniki przedsiębiorstwa, takie jak renoma, wartość marki czy satysfakcja klientów.
– Liczba akcji: Całkowita liczba akcji danej spółki znajdujących się w posiadaniu inwestora lub podmiotu.
– Likwidacja: Sprzedaż lub przekształcenie aktywów na gotówkę, co oznacza zamknięcie pozycji.

Sugerowany powiązany link: Oficjalna strona Wallace’a Weitza