Ważność długu i ryzyka: dokładny przegląd Automatic Data Processing, Inc.

W ocenie ryzyka inwestycji istotne jest nie tylko uwzględnienie zmienności cen, ale także potencjalnej utraty kapitału. Według Li Lua, zarządzającego funduszem wspieranego przez Charliego Mungera z Berkshire Hathaway, zadłużenie jest kluczowym czynnikiem decydującym o ryzyku firmy. Gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań, czy to poprzez swobodny przepływ gotówki, czy też pozyskiwanie kapitału, może to prowadzić do bankructwa lub rozwodnienia kapitału akcjonariuszy.

Automatic Data Processing, Inc. (ADP), podobnie jak wiele innych firm, wykorzystuje dług jako część swojej strategii finansowej. Kluczowe pytanie brzmi, jakie ryzyko niesie za sobą ten dług. Pod względem zadłużenia ważne jest zbadanie zarówno poziomu gotówki, jak i długu.

Na koniec czerwca 2023 roku ADP miało zadłużenie w wysokości 3,10 miliarda dolarów, które pozostało stosunkowo niezmienione w porównaniu do poprzedniego roku. Jednakże, posiadało także 2,10 miliarda dolarów w gotówce, co oznacza, że netto zadłużenia wynosiło 997,4 miliona dolarów. Przedsiębiorstwo posiada znaczne zobowiązania w wysokości 42,8 miliarda dolarów, które będą płatne w ciągu roku, oraz 4,69 miliarda dolarów, które będą płatne po tym terminie. Jednocześnie ADP posiada również 2,10 miliarda dolarów w gotówce i 3,01 miliarda dolarów w należnościach płatnych w ciągu roku.

ADP, mając kapitalizację rynkową w wysokości 102,3 miliarda dolarów, ma potencjał do wzmocnienia swojego bilansu poprzez pozyskanie kapitału w razie potrzeby. Ponadto, netto zadłużenie firmy wynosi zaledwie 0,20 razy zyski przed opodatkowaniem, odsetkami, amortyzacją i odpisami (EBITDA), a jej EBIT pokrywa koszty odsetek niemal 43,9-krotnie. Te wartości wskazują, że ADP nie stanowi znaczącego zagrożenia ze strony długu. Firma odnotowała również wzrost EBIT o 19% w ciągu ostatniego roku, co dodatkowo wzmacnia jej zdolność do zarządzania długiem.

Podczas analizy długu ważnym elementem jest bilans przyszłej rentowności przedsiębiorstwa, ponieważ to ostatecznie zadecyduje o zdolności ADP do wzmocnienia swojego bilansu z czasem. Darmowy przepływ gotówkowy firmy, który w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł 74% zysku przed opodatkowaniem, pozycjonuje ją korzystnie do spłacania zadłużenia w razie potrzeby.

Podsumowując, korzystanie przez ADP z długu wydaje się rozsądne i nie budzi znaczących obaw. Sensowne wykorzystanie dźwigni finansowej może zwiększyć zwroty z kapitału własnego, a wskaźniki pokrycia odsetek i netto zadłużenia do EBITDA firmy wspierają taką perspektywę. Inwestorzy, którzy priorytetowo traktują akcje bez obciążenia długiem, mogą być zainteresowani poszukiwaniem akcji o wzroście netto gotówki. Ważne jest jednak przeprowadzenie dokładnych badań i analiz przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Źródło: Simply Wall St

By