Granite Construction anunță dividende trimestriale, acțiunile în creștere cu 1,7%

Granite Construction Incorporated (NYSE: GVA) a anunțat recent un dividend trimestrial în valoare de 0,13 USD pe acțiune. Compania va plăti acest dividend la data de 13 octombrie acționarilor înregistrați la data de 29 septembrie. Aceasta reprezintă un dividend anual de 0,52 USD pe acțiune și un randament al dividendelor de 1,32%. Cu un raport de plată de 12,5%, dividenda Granite Construction este suficient acoperită de profiturile sale.

Analizatorii prognozează că Granite Construction va câștiga 3,99 USD pe acțiune în anul viitor, indicând faptul că compania va putea continua să acopere dividendul anual cu un raport de plată de 13,0%. Aceasta este o veste bună pentru investitori care se bazează pe stabilitatea și veniturile generate de dividende.

Prețul acțiunilor Granite Construction a deschis la valoarea de 39,46 USD vineri, înregistrând o creștere de 1,7%. Compania are un minim pe parcursul unui an de 25,35 USD și un maxim pe parcursul unui an de 44,15 USD. Rata curentă este de 1,72, sugerând că are suficiente active lichide pentru a-și acoperi obligațiile pe termen scurt. Raportul datorie-capital propriu este de 0,49, indicând un nivel rezonabil al apalancării financiare.

În cel mai recent raport trimestrial privind câștigurile, Granite Construction a depășit așteptările analiștilor, înregistrând un câștig pe acțiune de 1,03 USD, comparativ cu estimarea consensului de 0,83 USD. Compania a raportat venituri de 898,55 milioane USD pentru trimestru. Randamentul capitalului propriu a fost de 11,88%, iar marja netă a fost de 1,70%.

În ceea ce privește investitorii instituționali, au existat modificări recente în deținerile lor de la Granite Construction. Fondurile de hedging și alte instituții și-au mărit participația în companie. Analizatorii de la StockNews.com au inițiat acoperirea Granite Construction cu o evaluare „hold”.

Granite Construction operează ca un contractor de infrastructură și producător de materiale de construcție în Statele Unite. Compania este specializată în construcția și reabilitarea drumurilor, podurilor, liniilor ferate, aeroporților, porturilor maritime și altele.

Sursă: Zacks, MarketBeat
Definiții:
– Dividend: o plată efectuată de o corporație către acționarii săi, de obicei în formă de numerar sau acțiuni suplimentare, reprezentând o parte din profiturile companiei.
– Raport de plată: proporția dintre profiturile unei companii care sunt distribuite ca dividende către acționari.
– Rată curentă: o măsură a lichidității unei companii, calculată prin împărțirea activelor curente la obligațiile curente ale companiei.
– Raport datorie-capital propriu: o măsură a apalancării financiare a unei companii, calculată prin împărțirea obligațiilor totale la capitalul propriu.
– Câștig pe acțiune (EPS): porțiunea din profitul unei companii alocată fiecărei acțiuni în circulație.
– Randament al capitalului propriu: o măsură a profitabilității care calculează cât de mult profit generează o companie cu capitalul acționarilor săi.
– Marjă netă: o măsură a profitabilității unei companii, calculată prin împărțirea venitului net la venituri.
– Investitori instituționali: organizații care investesc sume mari de bani în numele altora, cum ar fi fondurile de pensii, fondurile mutuale și fondurile de hedging.

By