Ako testovať plovák spínač pomocou multimetra? Testovanie plováku spínača pomocou multimetra: Zabezpečenie spoľahlivej funkcionality

Plovákové spínače sú dôležité zariadenia používané v rôznych odvetviach na monitorovanie hladiny kvapaliny a riadenie prevádzky čerpadiel, ventilov a ďalšej techniky. Tieto vynaliezavé zariadenia spoľahajú na jednoduchý mechanizmus, ktorý sa aktivuje alebo deaktivuje na základe hladiny kvapaliny, čo ich robí veľmi spoľahlivými a cenovo efektívnymi. Avšak, ako akýkoľvek iný elektrický komponent, plovákové spínače občas môžu zlyhať, čo vedie k možným prerušeniam a drahým opravám. Aby sme zabezpečili ich správne fungovanie, je dôležité pravidelne testovať plovákové spínače. V tomto článku sa dozvieme, ako testovať plovák spínač pomocou multimetra, univerzálneho nástroja, ktorý sa často nachádza v elektrikárovom vybavení.

Predtým, než sa pustíme do testovacieho procesu, stručne sa pozrime na základný pracovný princíp plovákového spínača. Plovákový spínač sa skladá z plováka pripevneného na vačkové rameno alebo tyč. Plovák sa pohybuje vzhora a zdola v závislosti od hladiny kvapaliny. Tento pohyb sa potom prekladá na elektrický signál, buď otvára alebo zatvára okruh v závislosti od konkrétneho dizajnu spínača. Meraním skontinuity alebo odporu spínača môžeme určiť, či funguje správne.

Na testovanie plováka spínača budete potrebovať multimetr, zariadenie používané na meranie elektrických vlastností, ako je napätie, prúd a odpor. Začnite tým, že nastavíte multimetr na režim odporu alebo kontinuity, označený symbolom diódy alebo zvukových vĺn. Uistite sa, že je multimetr správne kalibrovaný a funguje správne pred pokračovaním.

Ďalej odpojte plovákový spínač od akéhokoľvek napájania, aby ste sa vyhli možným elektrickým nebezpečenstvám počas testovacieho procesu. Po odpojení nájdite terminály plovákového spínača. Tieto terminály sú obvykle označené ako „obyčajné“, „normálne otvorené“ a „normálne zatvorené“. Terminál „obyčajné“ je miesto, kde sa pripája napájanie, zatiaľ čo ostatné dva terminály sa používajú na úplné alebo prerušenie okruhu na základe hladiny kvapaliny.

Pre otestovanie plovákového spínača prisimejte hroty multimetra na terminály „obyčajný“ a „normálne otvorený“. Ak plovákový spínač pracuje správne, multimetr by mal zobraziť nekonečný odpor alebo žiadnu kontinuitu. To naznačuje, že okruh je otvorený, keď je plovák v normálnom stave. Potom presuňte plovák do jeho maximálnej pozície, simulujúc vysokú hladinu kvapaliny. Multimetr by teraz mal zobraziť odpor nula alebo kontinuitu, čo naznačuje, že okruh je uzavretý, keď je plovák v maximálnej pozícii.

Opakujte rovnaký postup pre terminály „obyčajný“ a „normálne zatvorený“. V tomto prípade by multimetr mal zobraziť odpor nula alebo kontinuitu, keď je plovák v normálnej pozícii. Keď plovák presuňujete do jeho maximálnej pozície, multimetr by mal ukázať nekonečný odpor alebo žiadnu kontinuitu, čo naznačuje, že okruh je otvorený.

Je dôležité si uvedomiť, že plovákové spínače môžu mať rôzne konfigurácie a usporiadanie terminálov v závislosti od ich dizajnu a aplikácie. Preto je dôležité konzultovať výrobnú dokumentáciu alebo vyhľadať odbornú pomoc, aby ste zabezpečili presné testovanie.

Pravidelné testovanie plovákových spínačov pomocou multimetra je nevyhnutné na identifikáciu možných problémov predtým, než sa zmenia na drahé problémy. Dodržiavaním jednoduchých krokov opísaných vyššie môžete zabezpečiť spoľahlivý výkon vášho plovákového spínača, minimalizovať výpadky a maximalizovať prevádzkovú efektivitu.

Zdroje:
– „Ako testovať plovák spínač pomocou multimetra“ – Elektrotechnický magazín
– „Pochopenie plovákových spínačov: Podrobný sprievodca“ – Novinky v priemyselnom vybavení