AZEK nevykazuje potenciál multibaggeru podľa ROCE

Pri hľadaní ďalšej investície s potenciálom multibaggeru je dôležité vyhľadávať isté kľúčové trendy. Dva z týchto trendov zahŕňajú rastúci výnos z investovaného kapitálu (ROCE) a rozšírenie množstva investovaného kapitálu spoločnosti. Tieto faktory naznačujú silný obchodný model s výnosnými možnosťami opätovného investovania. Avšak pri skúmaní spoločnosti AZEK (NYSE:AZEK) je zrejmé, že nespĺňa kritéria potenciálneho multibaggeru.

ROCE, alebo výnos z investovaného kapitálu, meria zisky, ktoré spoločnosť môže vygenerovať z kapitálu investovaného do svojho podnikania. Aktuálny ROCE spoločnosti AZEK je 3,3 %, čo je výrazne nižšie než priemerných 15 % v stavebnom priemysle. Tento nízky výnos naznačuje, že AZEK neefektívne využíva svoj kapitál na generovanie ziskov.

Pri pohľade na trend ROCE spoločnosti AZEK v priebehu rokov však nedošlo k veľkým zmenám. Napriek 36 % nárastu investovaného kapitálu za posledných päť rokov sa výnosy z tohto kapitálu udržiavajú na stabilnej úrovni 3,3 %. Táto nedostatočná zlepšenie naznačuje, že AZEK neinvestuje svoje prostriedky do investícií s vysokým výnosom.

Celkovo povedané, AZEK reinvestuje svoj kapitál bez vyššej miery návratnosti. Celkový výnos akcií za posledné tri roky bol rovnaký. Zvážiac tieto faktory je zrejmé, že AZEK nesplňuje vlastnosti potenciálneho multibaggeru. Investori, ktorí hľadajú takéto príležitosti, by mohli mať viac šťastia inde.

Zdroje:
– Definícia ROCE: Return on Capital Employed (ROCE) Definition – Investopedia
– Simply Wall St: https://simplywall.st

By