Plan A zbiera 27 miliónov dolárov v rámci financovania Série A na pomoc korporáciám pri meraní ich uhlíkového odtlačku

Plan A, platforma pre účtovanie uhlíka a ESG správu pre korporácie, zabezpečila 27 miliónov dolárov v rámci financovania Série A, ktoré viedlo Lightspeed Venture Partners. Finančná kampaň zvýšila celkovú sumu získanú Plan A na 42 miliónov dolárov. V rámci kampane sa podieľalo aj niekoľko veľkých spoločností vrátane Visa, Deutsche Bank a divízia Ope Tech Ventures spoločnosti BNP Paribas.

Plan A, založený v roku 2017, si kladie za cieľ pomáhať spoločnostiam meraním a znižovaním ich uhlíkového odtlačku, čo je úloha, ktorá môže byť náročná bez presných údajov o emisiách. Prieskum vykonaný skupinou Boston Consulting Group ukázal, že 90% organizácií nezaznamenáva komplexne svoje emisie skleníkových plynov, pričom emisie zo zhora 3 (emisie z dodávateľského reťazca spoločnosti) sú obzvlášť zložité. Je však dôležité, aby sa podniky vypočítavali emisie vo svojej sieti, pretože emisie zo zhora 3 často tvoria významnú časť celkového uhlíkového odtlačku spoločnosti.

Na pomoc firmám pri ich úsilí o dosiahnutie čistého čistého stavu Plan A vyvinulo platformu udržateľnosti založenú na službách SaaS. Táto platforma umožňuje firmám zhromažďovať a analyzovať údaje o emisiách, stanovovať ciele a vytvárať plány na decarbonizáciu. Zároveň zosúladzuje údaje o emisiách s globálnymi vedeckými štandardmi a metodikou. Zákazníci spoločnosti Plan A, vrátane BMW, Deutsche Bank, KFC a Visa, môžu integrovať platformu s ďalšími aplikáciami prostredníctvom rozhrania API.

S novým financovaním plánuje Plan A rozšíriť svoju prítomnosť na trhu v Európe so zameraním na Francúzsko, Veľkú Britániu a Skandináviu. Okrem toho spoločnosť má za cieľ posilniť svoje schopnosti platformy a zdvojnásobiť súčasný počet zamestnancov, ktorých je 120.

Podniky v oblasti klimatickej technológie dosahujú relatívne úspešné výsledky v oblasti získavania finančných prostriedkov, aj napriek celkovému poklesu financovania v závetrí startupov. Investori čoraz viac uznávajú urgentnosť klimatickej krízy a potrebu, aby spoločnosti riešili svoj environmentálny vplyv. Podľa údajov portálu Dealroom sa podiel VC investícií pridelených klimatickej technológii za posledný rok zvýšil z 10% na 13%.

Zdroj: TechCrunch

Od