Pokles cien nehnuteľností v obci Brock

Obec Brock zažíva významný pokles cien nehnuteľností, pričom priemerá ku každému mesiacu klesol o 18 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa Regionálnej písomnosti o trhu nehnuteľností zverejnenej Durhamskou regiónovou asociáciou realitných maklérov (DRAR) za august 2023 bol tento pokles najvyšší zo všetkých obcí v Durhamskom regióne. Priemerná predajná cena nehnuteľností v obci Brock klesla z 950 624 dolárov minulý rok na 867 550 dolárov tento rok.

V porovnaní s ostatnými obcami v Durhamskom regióne mala obec Uxbridge najnižší pokles ceny, a to len o ôsmich percent. Tento fakt naznačuje, že obec Brock bola osobitne ovplyvnená týmto klesajúcim trendom cien nehnuteľností.

Tieto čísla poukazujú na súčasný stav trhu s nehnuteľnosťami v obci Brock. Majitelia a predávajúci nehnuteľností sa môžu obávať klesajúcej hodnoty svojho majetku, zatiaľ čo potenciálni kupujúci to môžu vidieť ako príležitosť na vstup na trh za dostupnejšiu cenu.

Dôležité je si uvedomiť, že podmienky na trhu sa môžu časom meniť a pokles cien nehnuteľností nemusí nutne znamenať celkovú zdravotnú situáciu trhu s nehnuteľnosťami v dlhodobom horizonte. Faktory ako hospodárske podmienky, ponuka a dopyt a vládne politiky môžu všetko ovplyvňovať cenu nehnuteľností.

Zdroje:
– Regionálna písomnosť o trhu nehnuteľností Durhamskej regiónovej asociácie realitných maklérov (DRAR) za august 2023

By